Rocznica urodzin Generała

W dniu 26 kwietnia 2015 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Tradycji Ludowego Wojska Polskiego upamiętniliśmy 119 rocznicę urodzin generała broni Zygmunta Berlinga. Tego dnia na skwerze […]

Cmentarz w Makowie Mazowieckim

Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Makowie Mazowieckim był kolejnym miejscem upamiętnienia przez nasze Stowarzyszenie 70-lecia zakończenia II Wojny Światowej i zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem. 29 […]

Mogiła Bohaterki

29 kwietnia delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód udała się do Gminy Siemiątkowo, gdzie znajduje się mogiła Anny Morozowej, radzieckiej partyzantki – Bohatera Związku Radzieckiego, […]

Współpraca z Ambasadą Armenii

Realizując program stałych, comiesięcznych spotkań z szefami Przedstawicielstw Dyplomatycznych w Polsce, w dniu 22.04.2015r. odbyło się w „Domu Przyjaźni” spotkanie z Ambasadorem Republiki Armenii Edgarem […]

Medal dla Prezydenta Konina

Podczas spotkania w dniu 23 kwietnia br. z Prezydentem Konina Józefem Nowickim, Prezes ZK SWP-W Józef Bryll wręczył Panu Prezydentowi Medal Mickiewicz – Puszkin przyznany […]

Dni Kultury Białoruskiej

Centrum Kulturalne Białorusi i Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Ambasady Republiki Białoruś i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód zorganizowały w salach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, […]

Festiwal w Biłgoraju

Drugi Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Teatralny w języku rosyjskim poświęcony twórczości Sergieja Michałkowa odbył się w dniach 9-11 kwietnia 2015 r. w Biłgoraju woj. lubelskie. Tegoroczny […]