Rocznica urodzin Generała

W dniu 26 kwietnia 2015 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Tradycji Ludowego Wojska Polskiego upamiętniliśmy 119 rocznicę urodzin generała broni Zygmunta Berlinga. Tego dnia na skwerze przy moście Łazienkowskim pod pomnikiem odbyło się spotkanie podczas którego oddano hołd Generałowi. Po spotkaniu przy pomniku delegacje udały się na Cmentarz Powązkowski, gdzie złożono wiązanki kwiatów na Jego grobie. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe. W przemówieniu okolicznościowym Prezes Honorowy Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego płk w stanie spoczynku Roman Orłowski przypomniał życiorys Generała, Jego udział w wyzwalaniu Polski oraz odniósł się do przypadającej w tym roku 70 rocznicy zwycięstwa na niemieckim faszyzmem.