Medal dla Prezydenta Konina

Podczas spotkania w dniu 23 kwietnia br. z Prezydentem Konina Józefem Nowickim, Prezes ZK SWP-W Józef Bryll wręczył Panu Prezydentowi Medal Mickiewicz – Puszkin przyznany przez Kapitułę Odznaczeń SWP-W. za zasługi w rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnią granicą. Konin współpracuje od wielu lat z Briańskiem w Federacji Rosyjskiej. Współpraca realizowana jest na wielu płaszczyznach i może być przykładem dla wielu miast partnerskich. Podczas spotkania wymieniono również poglądy na temat propozycji możliwości współpracy w 2015 roku. Ważnym tematem rozmowy podczas spotkania były problemy możliwości współpracy Konina z podobnym ośrodkiem w Kazachstanie. Temat ten dominował także podczas spotkania z Z-cą Prezydenta Konina Sebastianem Łukaszewskim. W spotkaniach uczestniczyli ; Radca – Minister Ambasady Kazachstanu w RP dr Murat Zhakypbekov , który przedstawił aktualne informacje o Kazachstanie i możliwości współpracy z Koninem oraz Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes ZK SWP-W. Przyjęto ustalenia dot. zorganizowania spotkań promujących Kazachstan w Koninie na najbliższy okres.