Obradowało prezydium Zarządu Krajowego

13 maja br. odbyło się pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla kolejne posiedzenie prezydium Zarządu Krajowego SWP-W. W porządku obrad znalazły się dwa główne punkty: Informacja […]

Hołd żołnierzom

7 maja 2015 r. grupa działaczy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód uczestniczyła w uroczystości złożenia wiązanek kwiatów na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Na cmentarzu pochowanych […]

III Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej w Białymstoku

Dnia 25.04.2015 roku w auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku odbył się III Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej organizowany przez Instytut Wschodniosłowiański Uniwersytetu oraz Stowarzyszenie Współpracy […]

Wspieramy ideę Konkursu Wiedzy Historycznej

IX edycja konkursu Wiedzy Historycznej „Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946). Historia i współczesność” organizowana była pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu […]