Konferencje i szkolenia

Konferencje i Seminaria po XX Kongresie SWP-W 

1. Międzynarodowe Forum Literackie „Twórczość literacka w dobie globalizacji jako przestrzeń dialogu i współpracy międzynarodowej” w Opolu (24.11.2016)

2. „XXVII edycja Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu i Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu „Bliżej gwiazd i bliżej ludzi” w Opolu (25.11.2016)

3. Poznańskie Dni Kazachstanu. Konferencja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (18.01.2017)

4. Panel historyczny na temat: „Styczeń 1945 w Wielkopolsce Wschodniej” w Koninie (26.01.2017)

5. Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa w Opolu (15.03.2017)

6. X Polsko Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa w Lublinie (1.04.2017)

7. Polsko-Białoruskiego Forum Miast Partnerskich Województwa Pomorskiego i Białorusi w Gdańsku (27-28.04.2017)

8. II Międzynarodowa Konferencja Archeologiczno – Historyczna „My – wczoraj, dziś i jutro….” w Orchowie (10.08.2017)

9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „ Droga ku wzajemności” w Białymstoku (22-23.09.2017)

10. XX Jubileuszowa  Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „ Rusycystyka i współczesność” w Sosnowcu (27–29.09. 2017)

11. VIII Międzynarodowe Sympozjum pt. „Obiekty Sakralne w Ochronie Zwierząt-Przyszłość i Teraźniejszość” w Czarnorzekach (29.09.2017)

12. Międzynarodowa Konferencja „Rok 1917 w Rosji. Carat. Rewolucje. Nowa rzeczywistość” w Poznaniu (10.10.2017)

13. IV Spotkania Miast Partnerskich Białorusi i Polski w Baranowiczach (5-7.10.2017)

14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bariery i pomosty w kulturze i języku” w Opolu (18.10.2017)

15. Polsko – Rosyjskie Sympozjum Kulturalne w Warszawie (24.10.2017)

16. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukraina i jej aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej” w Warszawie (27.11.2017)

17. Druga Rosyjsko – Polska Konferencja poświęcona dwustronnym stosunkom polsko – rosyjskim ( 08.12.2017)

18. III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa – „Film zwierciadłem duszy rosyjskiej” (14.03.2018)

19. III Międzynarodowy Polsko – Białoruski Kongres Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych (18-19 05 2018)

20. Studencka Konferencja Naukowa nt. „Relacje Polska – Rosja w setną rocznicę odzyskania niepodległości państwa polskiego” (5. 06. 2018) 

KONFERENCJE, SEMINARIA I SZKOLENIA NA TEMATY GOSPODARCZE
Z NASZYM AKTYWNYM UDZIAŁEM

2015

 • 17-18.12 – III Spotkanie Miast Partnerskich i Partnerów Polski i Białorusi w Grodnie
 • 04-6.12 – XX VERTINIANA: „Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania. Zagadnienie V: przyczyny i cele” – Kielce
 • 11.12 – Kazachstan i Polska. Płaszczyzny współpracy wobec wyzwań współczesnego świata – Warszawa
 • 27.11 – Nowe metody edukacyjne w rusycystyce – Sosnowiec
 • 26.11 – Rola narodowej dyplomacji w rozwoju międzynarodowej współpracy humanitarnej – Moskwa
 • 19.11 – Forum Samorządowe Polska – Kraje Partnerstwa Wschodniego – Kraków
 • 17.11 – Rozmowy Polsko-Rosyjskie przy okrągłym stole z redakcji „Wiestnik Europy” – Warszawa
 • 22.10 – Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy regionów – Opole
 • 14-15.10 – Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej – Poznań
 • 06.10 – I Opolskie Forum Przemysłu Rolno-Spożywczego Polska-Armenia-Białoruś-Kazachstan-Kirgistan-Rosja – Opole
 • 29.09 – Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach – Warszawa
 • 07.09 – Eksport w praktyce na przykładzie rynków Białorusi i Kazachstanu – Bielsko-Biała
 • 04.09 – I Polsko-Ukraińska Konferencja Gospodarcza w Opolu
 • 30.08-6.09 – XIV Międzynarodowe Spotkanie Integracyjne „Szkoła otwartego umysłu” – Kielce
 • 24-25.07 – Totalitaryzm w faszystowskich Niemczech i Rosji Radzieckiej. Wodzowie i narody – różnice i podobieństwa. Analiza kulturologiczna. – Sokołowsk
 • 15.06 – 550 lat państwowości Kazachstanu – Poznań
 • 13-14.06 – Konferencja dla nauczycieli języka rosyjskiego – Konstancin
 • 20.05 – Stan i perspektywy współpracy gospodarczej Polski z Białorusią – Wałbrzych
 • 18.05 – Współpraca gospodarcza Polski z Białorusią – rynkiem szans i minimalnych zagrożeń – Katowice
 • 16.05 – Konferencja w Senacie nt. 550-lecia Kazachstanu – Warszawa
 • 08.04 – Polska i Białoruś we współczesnej Europie – Warszawa
 • 25.03 – Kultura i literatura Ukrainy po Majdanie – Warszawa
 • 18.03 – Współpraca gospodarcza fundamentem budowy relacji polsko-rosyjskich – Katowice
 • 28.02 – Seminarium dla nauczycieli i wykładowców języka rosyjskiego – Lublin
 • 26.02 – Jak przygotowywać projekty w ramach funduszy europejskich – Warszawa

 

2014

 • 19.11 – Współpraca z partnerami handlowymi na przykładzie rynków wschodnich – Wągrowiec
 • 7.11 – Współpraca gospodarcza fundamentem budowy relacji polsko-rosyjskich – Warszawa
 • 28.10 – Współpraca z partnerami handlowymi na przykładzie rynków wschodnich – Ostrzeszów
 • 21.10 – Eksport na Wschód jako element strategii firmy – Kielce
 • 10.10 – Rola współpracy gospodarczej Polski i Rosji w normalizacji stosunków dwustronnych – Katowice
 • 26.09 – Eksport na Wschód w praktyce – Ostrowiec Świętokrzyski
 • 26.08 – Stan współpracy ze Wschodnimi partnerami – czy są jeszcze niewykorzystane szanse – Rzeszów
 • 25.06 – Wpływ kryzysu ukraińskiego na stosunki gospodarcze z Polską – Warszawa
 • 24.06 – Jak robić biznes na rynkach Wschodnich – Jarocin
 • 17.06 – Warunki wejścia na rynki Europy Wschodniej – Stare Miasto
 • 12.06 – Warunki wejścia na rynki Europy Wschodniej – Poznań
 • 3.06 – Relacje gospodarcze Polski z partnerami na Wschodzie – przed i po wydarzeniach na Majdanie – Warszawa
 • 30.05 – Eksport i import z perspektywy mikroprzedsiębiorstwa – Puławy
 • 29.05 – Metody pozyskiwania klientów na rynkach zagranicznych – Biała Podlaska
 • 27.05 – Eksport i import z perspektywy mikroprzedsiębiorstwa – Lublin
 • 1.04 – Jak rozwijać biznes na Wschodzie – Rawa Mazowiecka

2013

 • 21.12 – Biznes na rynkach Skandynawii – Zielona Góra
 • 13.12 – Warunki dostępu do rynków: rosyjskiego i ukraińskiego – Rzeszów
 • 21.11 – Stan i perspektywy współpracy gospodarczej Polski z Rosją, Kazachstanem i Ukrainą – Rzeszów
 • 25.10 – Perspektywy eksportowe na rynek Niemiecki w Rzeszowie
 • 22.10 – III Ogólnopolski Kongres Branż Spożywczych w Opolu
 • 28.09 – Międzynarodowa Konferencja „Rola Rolnictwa w Europie” w Opolu
 • 23.09 – „Analiza atrakcyjności eksportowej województwa opolskiego” w Opolu
 • 18.09 – „Realizacja planu eksportu” w Warszawie
 • 4.09 – „Strategia eksportowa jako element rozwoju firmy” w Katowicach
 • 21.08 – „Formalno-prawne uwarunkowania prowadzenia wymiany towarowej na rynkach Wschodnich” w Rzeszowie
 • 27.06 – Forum Biznesowe „Polska – Eurazja” w ramach Konferencji Ministerialnej OECD w Warszawie
 • 25.06 – Forum Gospodarcze Polska-Armenia w Warszawie
 • 22-23.06 – XVI Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii w Warszawie
 • 21.06 – „Partnerstwo Wschodnie – szczytna idea czy realna współpraca?” w Opolu
 • 20.06 – „Współpraca gospodarcza na rynkach Rosji, Ukrainy i Białorusi” w Nowym Tomyślu
 • 23.05 – „Perspektywy eksportowe na rynki Wschodnie” w Łodzi
 • 13.03 – „Co przeszkadza inwestorom zagranicznym”. Raport z badania PAIiIZ w Warszawie

2012

 • 15.12 – „Polska-Chiny” w Warszawie
 • 7.12 – „Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu” w Warszawie
 • 6.12 – „Rynki Wschodnie na tle polskiego eksportu – trudne, ale perspektywiczne” w Poznaniu
 • 23.11 – „Negocjacje handlowe” w Łodzi
 • 21-22.11 – „Eksport na rynki Wschodnie szansą na rozwój przedsiębiorstw” w Opolu
 • 20.11 – Kazachstańsko-Polskie Forum Biznesu w Warszawie
 • 16.11 – „Zwyczaje i niuanse handlowe” w Łodzi
 • 15.11 – „Wprowadzenie do eksportu dla branży meblarskiej” w Warszawie
 • 13.11 – „Strategia eksportowa jako element rozwoju firmy” w Łodzi
 • 12.11 – „Wprowadzenie do eksportu dla branży: stolarka budowlana” w Warszawie
 • 9.11 – „Inwestycje z udziałem partnerów zagranicznych” w Łodzi
 • 25.10 – „Wprowadzenie do eksportu dla branży medycznej i farmaceutycznej” w Warszawie
 • 24.10 – „Specyfika rynków Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy” w Kielcach
 • 24.10 – „Konferencja Gospodarcza Polska-Chiny” w Warszawie
 • 23.10 – „Wprowadzenie do eksportu dla branży budowlanej” w Warszawie
 • 17.10 – III Forum Inwestycje w Polsce Wschodniej w Kielcach
 • 16.10 – „Wprowadzenie do eksportu dla branży IT” w Warszawie
 • 4.10 – Forum Biznesu w Lublinie
 • 2.10 – „Specyfika rynków Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi i Ukrainy” w Koninie
 • 1.10 – „Prezentacja narodowych projektów inwestycyjnych Ukrainy” w Warszawie
 • 24-27.09 – II Europejski Kongres MSP w Katowicach
 • 2.06 – Współpraca gospodarcza Polski z Rosją (dwa punkty widzenia) w Tarnobrzegu
 • 26-26.05 – XV Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii w Warszawie
 • 15-16.05 – „Obwód Kaliningradzki – Polska” w Warszawie
 • 26.04 – „Jak robić biznes na Łotwie” w Warszawie
 • 19.03 – „Export Finance III – Rosja” w Warszawie
 • 26.01 – „Aktualna sytuacja w Chinach i wyniki wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego” w Warszawie

Dodaj komentarz