Klub Absolwenta

Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich (Radzieckich) stanowi integralną część Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód i służy realizacji jego zadań statutowych. W realizacji bieżących zadań Zarząd Klubu współpracuje z Zarządem Krajowym SWP-W i stowarzyszeniami poszczególnych państw. Działalność Klubu, jego cele i zadania są związane z działalnością SWP-W oraz realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska- Rosja.

Aby przejść na stronę naszego klub proszę kliknąć tutaj lub na zdjęcie poniżej.

 

 

Dodaj komentarz