Edukacja

Jednym z kierunków działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód jest zespół działań w otoczeniu i na rzecz polskiego biznesu zainteresowanego kontaktami gospodarczymi z partnerami ze Wschodu. W celu praktycznej realizacji tych przedsięwzięć Zarząd Krajowy utworzył w ramach swojej struktury Centrum informacji, monitoringu, szkoleń i wydawnictw do jego głównych działań należy:

  • monitoring ustawodawstwa gospodarczego w krajach byłego ZSRR, poprzez opracowany system pozyskiwania, analizy i tłumaczenia aktów prawnych, ważnych z punktu widzenia warunków wchodzenia i działalności gospodarczej na rynkach wschodnich polskich firm, w posiadanej przez Centrum bazie aktów prawnych znajduje się kilkadziesiąt tysięcy przepisów, z których najbardziej potrzebne są stale aktualizowane i tłumaczone na język polski;
  • seminaria i szkolenia organizowane dla firm zainteresowanych informacjami o sposobach dokonywania wyboru kraju i strategii inwestowania lub prowadzenia działalności na konkretnych rynkach; część zajęć ma charakter ogólny i prowadzone są pod nazwą „Zanim wyruszysz na Wschód”, inne poruszają problemy szczegółowe jak np.: „System celny Federacji Rosyjskiej”, „Certyfikacja na Ukrainie” „Jak bezpiecznie rozliczać transakcje na rynkach Wschodnich”, „Arbitraż w krajach WNP” i inne, wykładowcami na zajęciach są eksperci i praktycy z danych rynków, (łącznie zrealizowaliśmy ponad 150 zajęć w ostatnich 10 latach);
  • konkretna pomoc dla zainteresowanych firm w przekazaniu lub pozyskaniu informacji ofertowej z własnych lub eksploatowanych w ramach sieci baz danych, forma ta umożliwia skrócenie czasu pozyskiwania dostępu do informacji o potencjalnych partnerach, a zarazem rozszerzenie własnych zasobów informacyjnych;
  • Centrum poprzez stałe kontakty z grupą współpracowników – polskich firm aktywnie obecnych na rynkach Wschodnich pomaga w podejmowaniu działalności na tych rynkach (przygotowanie optymalnej strategii wejścia na dany rynek, pomoc w przygotowaniu dokumentów prawnych, propozycje siedzib i obsady kadrowej z pośród miejscowych pracowników, lub czasowe pełnienie obowiązków przedstawicielskich) oraz inne według uzgodnionego zakresu i zasad.

Centrum uczestniczy od wielu lat w przygotowywaniu i przeprowadzaniu różnego rodzaju krajowych i międzynarodowych spotkań organizowanych przez środowiska zainteresowane rynkami wschodnimi.
Wśród stałych uczestników zajęć organizowanych przez Centrum oraz korzystających z naszych usług są firmy duże (w tym spółki notowane na Warszawskiej Giełdzie), często posiadające własne podmioty lub przedstawicielstwa za granicą, firmy średniej wielkości z ugruntowaną pozycją na rynku krajowym i pewnymi doświadczeniami w eksporcie oraz małe, ale aktywnie poszukujące nowych rynków.

Wszystkim staramy się służyć pomocą lub podpowiedzią na fundamentalne pytanie:
„Jak bezpiecznie i skutecznie robić biznes na Wschodzie?”

 

Dodaj komentarz