Współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W dniu 23 kwietnia Prezesi ZK SWP-W Józef Bryll i Zdzisław Jacaszek spotkali się w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Dyrektorem Instytutu prof. dr hab. Krzysztofem Pietkiewiczem, prof. dr hab. Arturem Kijasem, dr Grzegorzem Skrukwą. W spotkaniu uczestniczył Radca – Minister Ambasady Republiki Kazachstanu dr Murat Zhakypbekov. Tematem spotkania było przygotowanie konferencji naukowej nt. „550 lecie państwowości Kazachstanu”. Temat konferencji związany jest z obchodami w 2015 roku tej rocznicy. Pierwszym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie był profesor UAM prof. dr hab. Marek Gawęcki. Na uniwersytecie wykładany jest również język kazachski. Przyjęto ustalenia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia konferencji, która odbędzie się 15 czerwca w Sali Senatu Uniwersytetu. Po konferencji organizatorzy przewidują przygotowanie wydawnictwa poświęconego temu wydarzeniu.