Współpraca z Ambasadą Armenii

Realizując program stałych, comiesięcznych spotkań z szefami Przedstawicielstw Dyplomatycznych w Polsce, w dniu 22.04.2015r. odbyło się w „Domu Przyjaźni” spotkanie z Ambasadorem Republiki Armenii Edgarem Ghazaryanem. Spotkaniu przewodniczył Prezes ZK SWPW Józef Bryll. Przybyło na nie prawie 60 osób, w tym członkowie Stowarzyszenia Polska – Armenia z Prezesem Wiesławem Bekiem, przedstawiciele diaspory Ormian, polskiego świata nauki, kultury, studenci, członkowie klubów i kół naukowych warszawskich wyższych uczelni. Ambasador E.Ghazaryan poinformował o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej Armenii. Zaakcentował stabilizację polityczną państwa, stały dynamiczny rozwój gospodarczy i stopniową poprawę sytuacji materialnej społeczeństwa. Zwrócił uwagę na występujące trudności w relacjach z sąsiadami, to jest z Azerbejdżanem i Turcją z którymi wciąż nie nawiązano nawet stosunków dyplomatycznych. Ambasador podkreślił, iż kierownictwo Armenii wiąże duże nadzieje ze wstąpieniem tego kraju do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Umożliwi to szybszy rozwój gospodarczy kraju i przede wszystkim napływ nowych inwestycji, głównie rosyjskich. Poinformował, iż aktualnie w Armenii zamieszkuje niewiele ponad 3 mln mieszkańców, to jest tyle ile aktualnie Ormian przebywa w Federacji Rosyjskiej. Przypomniał też, iż poza granicami Armenii mieszka w sumie ponad 10 mln obywateli ormiańskiego pochodzenia. Ambasador pozytywnie ocenił aktualny stan stosunków polsko-ormiańskich, choć obie strony nie wykorzystują szerokich możliwości rozwoju dwustronnej współpracy, zwłaszcza gospodarczej.
Wiceprezes Stowarzyszenia Polska – Armenia Rafael Amirian nawiązał do obchodów w dniu 24 kwietnia br., w wielu państwach świata, 100-lecia pierwszego w XX wieku na taką skalę ludobójstwa. W latach 1915-1917 z rąk Turków zginęło prawie 1,5 mln Ormian, zaś ok 600 tys zostało wysiedlonych na martwe pustynie Mazopotamii, gdzie większość z nich zginęła.
W dyskusji zabrało głos 12 osób, w tym Wiesław Bek, który przedstawił program obchodów w Polsce 100-lecia rzezi Ormian, oraz plan działań Stowarzyszenia Polska-Armenia w bieżącym roku. Zbigniew Bereza omówił aktualny stan polsko-armeńskiej współpracy gospodarczej, w tym wymiany handlowej, która w 2014r. zamknęła się skromną kwotą 40mln USD. Zwrócił uwagę na duże możliwości rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa, przemysłu rolno-przetwórczego, zwłaszcza potrzebę rozszerzania kontaktów małych i średnich przedsiębiorstw obu państw. Inni dyskutanci mówili o potrzebie pogłębienia dwustronnych relacji w dziedzinie kultury i nauki, nawiązywania bezpośredniej współpracy samorządów, wyższych uczelni, szkół i klubów sportowych, turystyki.
Do poruszonych problemów odniósł się Ambasador Edgar Ghazaryan.
Warto nadmienić, iż spotkanie, podobnie jak i dwa poprzednie z Ambasadorem A.Averyanovem i S.Andrejewem upłynęło w bardzo rzeczowej i ciepłej atmosferze.