Redakcja Forum Wschodniego

RADA NAUKOWA

Artur Kijas (Poznań) – przewodniczący

Larysa Arżakowa (Petersburg)

Aleksiej Susłow (Kazań)

Svetlana Bliznyuk (Moskwa)

Grzegorz Błaszczyk (Poznań)

Wiktor Braczew (Petersburg)

Marek Figura (Poznań)

Bartłomiej Garczyk (Poznań)

Aleksander Kobak (Petersburg)

Marek Korzeniowski (Lublin)

Siergiej Michalczenko (Briańsk)

Tadeusz Pacholczyk (Poznań)

Iryna Petrenko (Połtawa)

Krzysztof  Pietkiewicz (Poznań)

Olga Popko (Mir)

Oksana Prokopiuk (Kijów)

Tamara Smirnowa (Petersburg)

Bolesław Szostakowicz (Irkuck)

Dariusz Szpoper (Olsztyn)

Irena Wodzianowska (Lublin)

Raisa Zianiuk (Mińsk)

Vaja Vardidze (Tbilisi)

RECENZENCI

Grzegorz Błaszczyk (Poznań)

Przemysław Dąbrowski (Olsztyn)

Marek Figura (Poznań)

Oksana Karlina (Łuck)

Artur Kijas (Poznań)

Monika Sidor (Lublin)

Tamara Smirnowa (Petersburg)

Sergiej Taranienko (Kijów)

Dariusz Tarasiuk (Lublin)

Jan K. Witczak (Poznań)

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Bartłomiej Garczyk (redaktor naczelny)

Piotr-Paweł Repczyński (sekretarz)

Joanna Pater

Jan K. Witczak

OPRACOWANIE i KOREKTA TEKSTÓW

Dagmara Moskwa

Joanna Nowak

Michał Włodarczak

REDAKCJA JĘZYKOWA

Roksana Czeszejko-Sochacka (j. polski)

Aldona Borkowska (j. rosyjski)

Agnieszka Smólczyńska (j. białoruski)

Dagmara Moskwa (j. angielski)