Cmentarz w Makowie Mazowieckim

Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Makowie Mazowieckim był kolejnym miejscem upamiętnienia przez nasze Stowarzyszenie 70-lecia zakończenia II Wojny Światowej i zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem. 29 kwietnia delegacja SWP-W w składzie Prezes Józef Bryll i Wiceprezesi Zdzisław Jacaszek i Jerzy Smoliński złożyła symboliczną wiązankę kwiatów na grobie żołnierza Wiktora Grigoriewicza Małaszenki, który zginął podczas walk o wyzwolenie Polski . Zapalono znicze na grobie i pod pomnikiem. Cmentarz należy do największych w Polsce. Jego powierzchnia zajmuje 3,1 ha. Spoczywa na nim obecnie 15 549 żołnierzy w 614 mogiłach zbiorowych i 50 pojedynczych mogiłach oficerów, którzy zginęli w 1944–1945 na terenie powiatów: makowskiego, przasnyskiego i częściowo ostrowskiego.

Cześć ich pamięci