Sprawozdanie z Międzynarodowej Debaty Naukowej – Sytuacja geopolityczna na Kaukazie Południowym – Górski Karabach

W dniu 22 października 2020 r., w ramach cyklu spotkań dotyczących problematyki państw postradzieckich będącego wspólną inicjatywą Rady Naukowej SWP-W oraz Katedry Studiów Wschodnich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odbyła się II Międzynarodowa Debata Naukowa Sytuacja geopolityczna na Kaukazie Południowym – Górski Karabach. W obradach, w formule okrągłego stołu, udział wzięli naukowcy i praktycy z Polski i Azerbejdżanu, m.in. J.E. dr Hasan Hasanov Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Polsce wraz z Panem Orkhanem Aliyevem przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RA, Pan Andrzej Jankowski radca ministra, Referat Kaukazu Południowego (Stanowisko ds. relacji dwustronnych z Azerbejdżanem), Departament Wschodni Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Pan mgr Józef Bryll Prezes SWP-W, profesorowie: Józef Tymanowski Przewodniczący Rady Naukowej SWP-W oraz Przewodniczący Rady Programowej Debaty, Danuta Chmielowska z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Mariusz Ruszel z Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz doktorzy: Paweł Stawarz Sekretarz Rady Naukowej SWP-W i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Debaty i Nargiz Akhundova członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Koordynator Centrum Studiów Azerbejdżańskich Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Obrady otworzyli: Przewodniczący Rady Naukowej SWP-W wraz z Sekretarzem Rady i Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego. W dalszej kolejności swoje stanowiska odnośnie konfliktu w Górskim Karabachu przedstawili J.E. Ambasador RA i przedstawiciel MSZ RP. Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęły się obrady, podczas których uczestnicy wskazali m.in. na rolę kwestii surowców energetycznych w konflikcie Armeńsko-Azerbejdżańskim, przedstawili historyczne uwarunkowania tytułowej problematyki oraz stan prawnomiędzynarodowy, obecną sytuację w Górskim Karabachu jak również wagę oddziaływania informacji i dezinformacji w sporze toczonym przez oba państwa Kaukazu Południowego.  

Debata była okazją do wymiany informacji pomiędzy środowiskami: polskich i azerbejdżańskich naukowców, praktyków oraz strony rządowej – Polski i Azerbejdżanu z korzyścią dla wszystkich uczestników, co podkreślali zarówno J.E. Ambasador RA oraz przedstawiciel MSZ RP, wskazując na trafność inicjatywy, która jest jedną z niewielu tego typu w Polsce.

Na zakończenie prof. dr hab. Józef Tymanowski dziękując uczestnikom za udział w Debacie, zaprosił wszystkich do nadsyłania artykułów, które zostaną opublikowane w przyszłorocznym nr. czasopisma naukowego „Studia Wschodnioeuropejskie”, poświęconym konfliktowi o Górski Karabach.

                                 Dr Paweł Stawarz

                                Sekretarz Rady Naukowej SWP-W

                                Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Debaty