Uczestniczyliśmy

Wernisaż wystawy

5 lipca 2017 r. na zaproszenie dyrektorów Muzeum Niepodległości w Warszawie i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Józef Bryll i Eugeniusz Brudkiewicz uczestniczyli w wernisażu wystawy Komendant Rakoczy (!891 – 1937) Alfons Zgrzebniok z Dziergowic – dowódca powstań śląskich. W 80. rocznicę śmierci. Bardzo ciekawa wystawa jest eksponowana w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej . O wystawie i Alfonsie Zgrzebnioku opowiedziała dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego Urszula Zajączkowska. W trakcie wernisażu odbyła się także promocja filmu Leszka Myczki „Świadek z Dziergowic”. Odział SWP-W w Opolu aktywnie współpracuje z Muzeum Śląska Opolskiego realizując wiele wspólnych projektów. Zarząd Krajowy wspólnie z Muzeum Niepodległości zrealizował kilka imprez dobrze wpisujących się w programową działalność muzeum i stowarzyszenia. Zachęcamy do oglądania tej ciekawej wystawy.

Spotkanie z przedsiębiorcami

7 czerwca w sali Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z obwodu lipieckiego (Federacja Rosyjska). Organizatorem spotkania było Przedstawicielstwo Handlowe Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Po wystąpieniu Szefa Przedstawicielstwa Handlowego Vladimira Nefedova zaprezentowali się przedstawiciele rosyjskich firm z branży budowlanej, przemysłu metalowego, maszynowego oraz z sektora rolno – spożywczego. Na spotkaniu obecni byli także przedsiębiorcy zaproszeni do udziału przez nasze Stowarzyszenie oraz kierownictwo SWP-W z prezesem Józefem Bryllem i wiceprezesami Eugeniuszem Brudkiewiczem i Jerzym Smolińskim.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z Polski.

 

Koncert Jurija Faworina

W dniu 20 kwietnia 2017 roku w Ambasadzie Rosji w Warszawie odbył się koncert Jurija Faworina, absolwenta Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego im. Piotra Czajkowskiego, obecnie doktoranta tej uczelni, laureata wielu prestiżowych międzynarodowych konkursów. W ramach występu zaprezentował utwory Ferenca Liszta, Piotra Czajkowskiego oraz Siergieja Prokofiewa.W koncercie uczestniczyli zaproszeni przez JE Ambasadora przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

 

Obchody 102. rocznicy ludobójstwa Ormian

W 2017 roku przypada 102 rocznica ludobójstwa Ormian. W wielu miastach w Polsce zorganizowano obchody dla uczczenia tych tragicznych wydarzeń. W dniu 24 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się złożenie wieńców i kwiatów przy Chaczkarze na Skwerze Ormiańskim. Wieńce złożyli m.in. Ambasador Armenii w Polsce JE Edgar Ghazaryan, przedstawiciele polskiego Sejmu, a także ambasad Rosji, Wenezueli, Watykanu, Francji, Słowenii, Argentyny. Wieniec złożyła także delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód na czele z Prezesem Józefem Bryllem. W drugiej części warszawskich obchodów odbył się marsz milczenia, który rozpoczął się na dziedzińcu kościoła Matki Bożej Anielskiej przy ul. Modzelewskiego, a zakończył pod  Ambasadą Republiki Tureckiej.

 

Wystawa „Historie z podróży”

W ramach obchodów 25. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Armenią, w dniu 27 lutego br., JE Edgar Ghazaryan – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Armenii w Polsce oraz dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie otworzyli wystawę pn „Historie z podróży”. Autorem zdjęć jest Pan Davit Hakobyan. Na otwarciu obecny był Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód oraz członkowie kierownictwa.

Davit Hakobyan zajmuje się fotografią od piętnastu lat. Od 2007 r. jako fotoreporter agencji „Armenpress”. Od 2010 jako osobisty fotograf prezydenta Republiki Armenii. Od początku jej istnienia należy do zespołu Agencji PAN Photo. Uczestniczył w wielu wystawach w Armenii i za granicą. W roku 2016 miał indywidualną wystawę w Erywaniu, a w 2017 w Moskwie.

 

Seminarium językowo-metodyczne języka rosyjskiego

W dniu 25 lutego br w Centrum Edukacji Języka Rosyjskiego, mieszczącego się w Domu Przyjaźni w Warszawie odbyło się seminarium językowo-metodyczne pn. „Tradycyjne i współczesne metody nauczania języka rosyjskiego jako obcego w informacyjnej przestrzeni internetu”. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, a prowadziła je Pani prof. Ludmiła Szypielewicz. W seminarium udział wzięli   Józef Bryll – Prezes oraz Jerzy Smoliński – Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.

W ramach seminarium uczestnicy mogli poznać szczegóły wymogów egzaminacyjnych dla kandydatów na egzamin certyfikowany z języka rosyjskiego, współczesne metody wykorzystania urządzeń multimedialnych w procesie nauki, a także szerzej zapoznać się z zasobami portalu internetowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina.

Tego typu spotkania służą przede wszystkim podniesieniu kwalifikacji kadrze nauczającej w Polsce języka rosyjskiego, przybliżenia nowych instrumentów i metod nauczania. Nasze Stowarzyszenie aktywnie wspiera tego typu inicjatywy.

 

Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku w Ambasadzie Białorusi

W dniu 15 grudnia 2016 r. w Ambasadzie Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Udział w spotkaniu wzięli politycy, parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, szefowie misji dyplomatycznych, akredytowanych w Warszawie, przedstawiciele duchowieństwa prawosławnego, biznesu i kultury, stowarzyszeń białoruskiej mniejszości narodowej, przedstawicielstw białoruskich przedsiębiorstw w Polsce. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód reprezentował Józef Bryll – Prezes.
Podczas wieczoru odbyło się wręczenie Listu Podziękowania od Ambasady JE Wielce błogosławionemu Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i Całej Polski, oraz dyplomów honorowych Ministerstwa Kultury Republiki Białoruś znanym literatom białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. W słowie powitalnym Ambasador Aleksandr Averyanov wspomniał najważniejsze poświęcone Roku Kultury na Białorusi wydarzenia, organizowane w Polsce, podziękował partnerom i przyjaciołom Ambasady za owocną współpracę.
Muzyczną ozdobę wieczoru stworzyli znany białoruski pianista Kirył Keduk oraz białoruski folkowy zespół pieśni ludowych „Vierbitsa”.

Inauguracja Roku Akademickiego w Pedagogium

W dniu 8 października br. w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2016/17. W swoim przemówieniu inauguracyjnym Rektor uczelni prof. nzw. dr hab. Beata Maria Nowak podkreśliła, że dla całej akademickiej Universitas: Profesorów, Wykładowców, Doktorantów i Studentów uroczystość ta jest wydarzeniem ważnym i skłaniającym do refleksji. W dotychczasowej, dwunastoletniej historii Pedagogium, najbardziej znaczącym osiągnięciem było przyznanie Instytutowi Nauk Społecznych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (w 2012 roku). W ciągu minionych lat szkołą zainteresowało się kilka tysięcy studentów z Warszawy i okolic – wielu z nich otrzymało tu stopień licencjata i magistra. Dwie osoby otrzymały w Pedagogium stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Są to poważne osiągnięcia i szkoła dzięki nim dobrze się może rozwijać. Zapewniła także, że uczelnia dołoży starań, aby studenci otrzymali wykształcenie na wysokim poziomie i uzyskane w toku kształcenia umiejętności i kompetencje umożliwiły im zatrudnienie w wybranym zawodzie. Na uroczystości, wśród zaproszonych gości, obecny był Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód.

VII Ogólnopolska Konferencja Rodaków

W dniu 1 października 2016 roku w siedzibie Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Rodaków Rosyjskich. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było „Zachowanie i rozpowszechnienie języka i kultury rosyjskiej w Polsce”. Przybyłych gości powitali Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andreyev oraz Artiom Bologow Prezes Rady Koordynacyjnej Organizacji Rodaków Rosyjskich w Polsce.
W ramach wystąpień poruszono szereg kwestii, m.in. sytuacji z rosyjskimi miejscami pamięci w Polsce oraz przedsięwzięcia mniejszości rosyjskich w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli: Józef Bryll – Prezes Zarządu oraz Jerzy Smoliński – Wiceprezes Zarządu, którzy zaproponowali w swoich wystąpieniach współpracę przy realizacji projektów promujących język rosyjski w Polsce.

Koncert w pałacu Pod Blachą

W dniu 23 sierpnia 2016 r. na zaproszenie JE Edgara Ghazaryana Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej Prezes SWP-W Józef Bryll uczestniczył w uroczystym koncercie zespołu jazzowego Miqayel Voskanyan & Frends Band z Armenii, który odbył się w pałacu Pod Blachą w Warszawie. W wypełnionej po brzegi sali zespół wykonał koncert specjalnie przygotowany na 25 lecie Niepodległości Republiki Armenii. Koncert odbył się w sali, gdzie wystawiane są kobierce wschodnie z Fundacji Teresy Sahakian co tworzyło szczególną atmosferę dla występującego zespołu i uczestników. Wspaniały Koncert zorganizowała Ambasada Republiki Armenii.

Kongres organizacji MSP z udziałem Prezydenta RP

15 czerwca z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i pod jego patronatem obradował I Kongres Organizacji MSP. Celem tego wydarzenie było zintegrowanie sektora mikro, małych i średnich firm, pod sztandarem wspólnej walki o lepsze warunki prowadzenia firm. W wystąpieniu Prezydenta i dyskusji poruszano tematy niedocenianej roli i znaczenia sektora MSP w gospodarce narodowej, warunków prowadzenia firm oraz barier, przed którymi wciąż stają polscy przedsiębiorcy.
Kongres zgromadził przedsiębiorców, pracodawców, ekspertów, przedstawicieli rządu i samorządów, oferując bogatą ofertę merytoryczną oraz platformę dialogu i budowania relacji. W jego trakcie zaprezentowane zostały wyniki badań Domu Badawczego Maison & Partners, poświęcone kondycji sektora MSP w Polsce oraz raporty Związku Przedsiębiorców i Pracodawców: „Sektor MSP w Polsce 2016 i „Warunki prowadzenia firm w Polsce 2016”.
W obradach Kongresu uczestniczyli, reprezentując Stowarzyszenie, prezes Józef Bryll i Zbigniew Bereza.

98. rocznica ustanowienia Republiki Azerbejdżanu

Z okazji 98 rocznicy powstania Republiki Azerbejdżanu w niedzielę, 22 maja br., na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się uroczysty koncert z cyklu „1050 lat w muzyce” Lejli i Medżnun pierwszej opery azerbejdżańskiej w formie mugamu – głównej formy muzycznej azerbajdżańskiej muzyki klasycznej, która powstała ponad tysiąc lat temu. Sztuka mugamu jest nierozłączną częścią kultury muzycznej Azerbejdżanu. Do akompaniamentu wykorzystano tradycyjne instrumenty muzyczne: kamancha, balaban, nagarę oraz kanun.

Na zaproszenie JE Hasana Hasanova – Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce przybyli liczni ambasadorowie oraz dyplomaci, przedstawiciele polskiego parlamentu oraz administracji centralnej. Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód reprezentował Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego.

Po uroczystym koncercie zaproszeni goście uczestniczyli w poczęstunku w Arkadach Kubickiego. Uroczystościom towarzyszyła wystawa malarstwa artystów z Azerbejdżanu.

Koncert Jurija Faworina w Warszawie

W dniu 19 kwietnia 2016 r. w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej odbył się koncert zwycięzcy i laureata wielu prestiżowych międzynarodowych konkursów pianisty Jurija Faworina. Goście zostali powitani przez Ambasadora Rosji w Polsce S.Andreeva oraz kierownika artystycznego międzynarodowego programu dobroczynnego „Szkoła muz” L.Tryakinę. Zaproszeni – przedstawiciele polskich organizacji społecznych, w tym delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i zagraniczni dyplomaci wysoko docenili talent młodego rosyjskiego wykonawcy.

 

Pamięci Anny German

W ramach obchodów 80-lecia urodzin wybitnej polskiej piosenkarki Anny German, delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, w dniu 13 lutego 2016r. złozyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicze na mogile piosenkarki na Cmentarzu Ewangelickim w Warszawie.

 

Skromna uroczystość w Pieniężnym

W związku z 71-rocznicą tragicznej śmierci (trafiony odłamkiem artyleryjskim) dwukrotnego bohatera Związku Radzieckiego gen. Iwana Czernichowskiego w Piniężnym pow. Braniewo, w dniu 14 lutego, przebywały delegacje: Ambasady Rosyjskiej, Administracji Obwodu Kaliningradzkiego, Konsulatu Generalnego FR w Gdańsku, polskich organizacji kombatanckich, a także przedstawicele SWP-W i SWP-R. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed rozbieranym pomnikiem poległego generała oraz na cmentarzu rzymsko-katolickim, na którym spoczywają prochy 166 czerwonoarmistów poległych w walkach z niemieckimi hitlerowcami o wyzwolenie Warmii i Mazur.

 

Seminarium pt „Inspiracje Feliksa Mostowicza”

W dniu 20 stycznia 2016 r. delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód wzięła udział w seminarium pt „Inspiracje Feliksa Mostowicza”, którego organizatorem było Muzeum Niepodległości w Warszawie. W sali kinowej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej gości powitał dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości, a następnie wystąpili liczni prelegenci. Przybliżono twórczość malarską tego wybitnego artysty, życiorys i jego wpływ na twórczość a także zaprezentowano bogatą kolekcję Jego prac ze zbiorów Muzeum Niepodległości. Władysław Sokołowski – były Ambasador RP  w Kazachstanie, zaprezentował działalność Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”

 

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja

W dniu 18 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, poświęcone podsumowaniu działalności w 2015r i niedawno przeprowadzonego Walnego Zebrania członków. Omówiono także zamierzenia programowe na 2016 rok. W zebraniu Zarządu uczestniczył Prezes SWP-W Józef Bryll.

 

Uroczysty wieczór w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury

W dniu 18 stycznia 2016 r. w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury odbył się uroczysty wieczór z okazji 71. rocznicy wyzwolenia Warszawy z rąk niemiecko-faszystowskich okupantów, którego współorganizatorem było nasze Stowarzyszenie. Wśród gości imprezy byli kombatanci polscy, mieszkańcy Warszawy, członkowie stowarzyszeń współpracy „Polska-Wschód” i „Polska-Rosja”, organizacji skupiających Rosjan mieszkających w Polsce. Słowo wstępne wygłosili Ambasador Rosji w Polsce Sergey Andreev oraz Józef Bryll Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Uroczystość uświetnił występ chóru z Kaliningradu.

 

71. rocznica wyzwolenia Warszawy

17 stycznia 2016 r. z okazji 71 rocznicy wyzwolenia Warszawy z rąk niemiecko-faszystowskich okupantów, kierownictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, uczestniczyło w uroczystości złożenia wiązanek kwiatów na grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Organizatorem uroczystości byli: Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Generała Zygmunta Berlinga, oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Koło nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele placówek dyplomatycznych, licznych organizacji pozarządowych, mieszkańcy Warszawy oraz młodzież. Na cmentarzu pochowanych jest 21 468 żołnierzy radzieckich którzy polegli w walkach w latach 1944-1945. Prochy żołnierzy pogrzebano w 834 mogiłach, z których 294 to groby indywidualne.

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja

15 grudnia 2015r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Współpracy Polska – Rosja. Nasze Stowarzyszenia ściśle współpracują w zakresie promocji rosyjskiej kultury, nauki i sztuki w Polsce, realizując liczne przedsięwzięcia w tym zakresie. Zebranie Stowarzyszenia dokonało podsumowania działalności oraz zmian w składzie władz. Prezesem Zarządu pozostał nadal Jerzy Smoliński. Przyjęte zostało Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności od 7 listopada 2014 do 15 grudnia 2015r. oraz uchwały. W zebraniu uczestniczył Siergiej Andriejew – Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce, Sergiej Antufiew – Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie i Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, który przekazał gratulacje nowowybranym władzom organizacji, a także zadeklarował chęć dalszego rozwijania współpracy w zakresie tworzenia dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską a Rosją.

 

W Senacie RP o współpracy regionów Polski i Kazachstanu

8 grudnia br. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji państwowej, we współpracy z Ambasadą Republiki Kazachstanu w Polsce zorganizowała posiedzenie seminaryjne nt.: „Euroazjatycka Unia Gospodarcza: nowe horyzonty współpracy regionów Polski i Kazachstanu”.
Obradom przewodniczył senator Piotr Zientarski, a referat wprowadzający do dyskusji „Kazachstan w nowej rzeczywistości globalnej: wzrost, reformy, rozwój” wygłosił Ambasador Kazachstanu w Polsce Erik Utembajew.
Do udziału w dyskusji panelowej zaproszono kilku ekspertów, a wśród nich przedstawiciela naszego Stowarzyszenia – Zbigniewa Berezę.

 

Walny Zjazd Stowarzyszenia Wspólnota Rosyjska

W dniu 5 grudnia 2015r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia „Wspólnota Rosyjska”, organizacji z którą nasze Stowarzyszenie od lat współpracuje w zakresie rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską. Wspólnie zrealizowaliśmy liczne przedsięwzięcia promujące rosyjską kulturę, język oraz tradycje w Polsce. Zjazd Stowarzyszenia dokonał podsumowania działalności i wybrał nowe władze. W zebraniu uczestniczyli Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Jerzy Smoliński – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja, którzy przekazali uczestnikom pozdrowienia, określili możliwości współpracy na przyszły rok oraz wyrazili nadzieję, że wspomniana współpraca pomiędzy naszymi organizacjami będzie się nadal rozwijać.

 

Debata w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM): Czy sankcje działają? Rosja rok później

4 grudnia br. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odbyła się debata nad Raportem przygotowanym przez ekspertów Instytutu, który omawia konsekwencje wprowadzonych półtora roku wcześniej różnorodnych sankcji na Rosje i jej elity.
Zdaniem autorów Raportu sankcje pozostaną ważnym elementem strategii Zachodu wobec Rosji, mimo iż panuje przekonanie, że głównymi ofiarami ich wprowadzenia stali się zwykli obywatele. Obradom przysłuchiwali się przedstawiciele naszego Stowarzyszenia: Józef Bryll, Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza

 

Spotkanie z prof. Natełłą Baszyndżagian

W dniu 9 listopada 2015 roku w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 w Warszawie odbyło się spotkanie z prof. Natełłą Baszyndżagian – krytykiem i historykiem teatru z Moskwy.
Natełła Baszyndżagian od wielu lat z uwagą śledzi dokonania polskiego i rosyjskiego teatru,
jest autorką licznych publikacji książkowych i prasowych m.in. o takich twórcach polskiego teatru, jak Jerzy Grotowski, Konrad Swinarski, Jerzy Grzegorzewski, Józef Szajna.
Spotkanie odbyło się pod nazwą „Myślenie Szekspirem” i obejmowało m.in. takie zagadnienie jak Szekspir we współczesnym teatrze polskim i rosyjskim.
Autorkę zaprezentowała dr Wiesława Olbrych-Nawrocka, a w roli prowadzącej wystąpiła Walentyna Mikołajczyk-Trzcińska. W tym wyjątkowym spotkaniu ze strony Stowarzyszenia udział wzięli Józef Bryll – Prezes Zarządu SWP-W oraz Jerzy Smoliński Prezes Zarządu SWP-R.

 

Prawosławne Święto Zmarłych w Wałbrzychu

Parafianie cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Wałbrzychu czcili pamięć swoich bliskich oraz żołnierzy poległych w bitwach.
W tradycji Cerkwi Prawosławnej dzień 7 listopada to tak zwana „dymitriewska” rodzicielska sobota – dzień powszechnego wspominania zmarłych. Rodzicielska sobota obchodzona jest przed dniem św. Dymitra Sołuńskiego, który przypada 8 listopada . W tym dniu wierni Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych zgromadzili się na modlitwie, którą poprowadził proboszcz tej parafii ks. Mariusz Marek Kiślak. Po nabożeństwie parafianie udali się na cmentarz wojenny żołnierzy Armii Czerwonej w Wałbrzychu, na którym odbyła się modlitwa i zapalenie lampek na mogiłach żołnierskich. Mogiły zostały poświęcone przez ks. Mariusza Kiślaka.
Warto przypomnieć , że tradycja modlitw za żołnierzy poległych w bitwie sięga roku 1380 – czasów bitwy na Kulikowym Polu. Później zwyczaj przeszedł na wspominanie wszystkich zmarłych przodków. W tym dniu odprawiane są nabożeństwa żałobne nazywane panichidą. We mszy św. oraz ceremonii na cmentarzu uczestniczył prezes Oddziału Wałbrzyskiego SWP-W Leszek Solarek .

 

Relacja z konferencji „Azerbejdżan – European Charm of Orient”

W dniu 28 października 2015 roku w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja kończąca projekt Azerbejdżan – European Charm of Orient. Wydarzenie otworzył przemówieniem profesor Edward Haliżak, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejno, słowo wstępne wygłosił przedstawiciel korpusu dyplomatycznego Radca ds. Ekonomicznych i Politycznych Ambasady Republiki Azerbejdżanu – Ulvi Bakhshaliyev. Konferencja była podzielona na trzy części. Podczas pierwszej mieliśmy okazję wysłuchać o pracach naukowych dotyczących Azerbejdżanu. Po krótkiej prezentacji Olgi Krajewskiej, Łukasza Gałczyńskiego, Alyony Ageevy i Kseni Gomel przyszedł czas na zadawanie pytań i dyskusję na temat podjętych tematów. Panel był moderowany przez dr. Łukasza Gołotę. Drugi panel dotyczył współpracy organizacji pozarządowych i działalności Trzeciego Sektora w Republice Azerbejdżanu. Moderatorem był dr Maciej Raś z Uniwersytetu Warszawskiego. Zaproszeni goście: Tomasz Bratek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Tomasz Klemt z Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych i Dawid Cecuda ze Stowarzyszenia Współpracy Polska-Azerbejdżan przedstawili sukcesy bilateralnej współpracy, a także zarysowali perspektywę dalszych działań w tym obszarze. Po dwóch panelach przyszedł czas na wręczenie nagród dla laureatów konkursu na esej. Nagrody zostały ufundowane przez Państwową Radę Wsparcia Organizacji Pozarządowych działającą pod patronatem Prezydenta Republiki Azerbejdżan Ilhama Aliyeva. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kubica i otrzymała nagrodę w wysokości 5 000 USD. Po oficjalnej części, przyszedł czas na spotkanie w mniej oficjalnym miejscu. W jednej z warszawskich restauracji wieczorem odbył się bankiet podsumowujący wydarzenie. Spotkanie było platformą do dalszej wymiany poglądów, rozmów, zawarcia nowych znajomości. Wydarzeniu towarzyszył koncert Urszuli Kołodziejczak „Uliashy”.
Należy pokreślić jak ważne są wydarzenia tego typu. Konferencja była doskonałą platformą do poszerzenia swoich informacji o Republice Azerbejdżanu, rozmowy z mieszkańcami kraju, przełamania swoich stereotypów. Azerbejdżan jest krajem, który może zaoferować ogromne bogactwo kulturowe i dziedzictwo kultury orientu. Dzisiejszy „Kraj Ognia” to także doskonały partner w biznesie. Gospodarka kraju rozwija się w bardzo dobrym tempie, coraz więcej widać zagranicznych inwestorów i międzynarodowego kapitału lokowanego w Azerbejdżanie (choć wciąż to głownie w Baku). W moim odczuciu jest to kraj europejski, prężnie rozwijający się i godny uwagi zarówno studenta jak i turysty czy biznesmena. W konferencji uczestniczyła Natalia Anna Roślik – działaczka Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Wolontariuszka Igrzysk Europejskich w Baku, wcześniej wolontariuszka Olimpiady w Soczi

 

Konferencja w Sankt Petersburgu

Na zaproszenie współpracującej z nami Rosyjskiej Chrześcijańskiej Akademii Humanitarnej, w dniach 14-16 października 2015 r. w Petersburgu przebywali prezes Oddziału Dolnośląskiego Andrzej Mordel oraz Józef Dymalski. Wystąpili oni na konferencji poświęconej trwającym jeszcze obchodom 70- lecia zakończenia II Wojny Światowej i Wojny Ojczyźnianej (1941 – 1944) z referatami: „ Od II Wojny Światowej do współczesności polsko-rosyjskie współdziałanie w dziedzinie kultury” , „Tematyka wojenna w radzieckiej i polskiej muzyce i pieśniach”.
W konferencji uczestniczyli naukowcy z różnych uczelni rosyjskich, duchowni prawosławni i innych wyznań oraz Forest J. Kutcher z Uniwersytetu Kolorado („Opinia społeczeństwa amerykańskiego o Związku Radzieckim w latach 1941 – 1945”).
Naszych przedstawicieli przyjął rektor uczelni prof. D. Bogatyriow. Podsumowano dotychczasowy trzyletni okres współpracy. Obie strony zadeklarowały chęć kontynuacji współpracy i organizacji kolejnych konferencji naukowo-praktycznych w Polsce i Sankt Petersburgu.

 

XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina

W dniu 13 października, w budynku Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbył się koncert uczestników XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Na zaproszenie Sergeya Andreeva Ambasadora FR w Polsce, udział w nim wziął Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Utwory zaprezentowali młodzi, rosyjscy pianiści: Dmitry Shishkin – laureat wielu konkursów m.in. V Międzynarodowego Konkursu Telewizyjnego Młodych Muzyków pn „Dziadek do orzechów”, zdobywca III miejsca na 59. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F.Busoniego we Włoszech, a w 2014r. II premii na IV Międzynarodowym Konkursie BNDES w Rio de Janeiro oraz Arseny Tarasevich-Nikolaev – laureat konkursów pianistycznych „Rovere d’Oro” we Włoszech i Rosji, zdobywca II nagrody i specjalnej premii podczas Cleveland International Piano Competition w 2013r. i II nagrodę w 2014r.

 

Konferencja Polska Polityka Wschodnia

W dniach 08-10 października 2015 r. odbyła się kolejna konferencja „Polska Polityka Wschodnia” zorganizowana przez Kolegium Europy Wschodniej.
Jak co roku wzięło w niej udział wielu dziennikarzy, byłych przedstawicieli dyplomacji, parlamentarzystów zajmujących się tą problematyką.
Konferencję otworzył Prezes Kolegium Europy Wschodniej Jan Andrzej Dąbrowski, który powitał wszystkich uczestników i przypomniał ideę corocznego organizowania takich spotkań. Poświęcona jest ona pamięci Jana Nowaka Jeziorańskiego – założyciela Kolegium. Poinformował, że w trakcie trzydniowego wydarzenia uczestnicy będą dyskutować m.in. o modernizacji Ukrainy, Polakach na Wschodzie, czy wyzwaniach związanych z rosyjską polityką.
W imieniu władz miasta i województwa dolnośląskiego uczestników konferencji przywitała Barbara Zdrojewska, Przewodnicząca Sejmiku Dolnośląskiego.
Wykład inauguracyjny wygłosił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Pawlik. Poniżej przedstawiamy informację rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych: W swoim wystąpieniu wiceszef polskiej dyplomacji podsumował założenia i dokonania polskiej dyplomacji wobec Europy Wschodniej w ciągu ostatnich 20 lat… Szczególną uwagę wiceminister Konrad Pawlik zwrócił na osiągnięcia Partnerstwa Wschodniego i rosnące znaczenie polskiej polityki rozwojowej. Poruszył także zagadnienia związane ze strategią polityki polonijnej oraz wyzwaniami dotyczącymi kwestii historycznych w relacjach z naszymi wschodnimi sąsiadami…
Z ramienia naszego Oddziału w konferencji uczestniczyli: prezes Andrzej Mordel oraz członek Zarządu dr inż. Józef Sowa.

 

VI Ogólnopolska Konferencja Rodaków-Rosjan

W dniu 3 października 2015r. w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Rodaków-Rosjan. Uczestniczyli w niej delegaci reprezentujący stowarzyszenia wchodzące w skład Rady Koordynacyjnej organizacji rodaków-Rosjan. W pracy konferencji wzięli udział: Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce Siergiej Andrejew, kierownik przedstawicielstwa Rossotrudniczestwa w Polsce Siergiej Antufiew oraz liczni przedstawiciele Ambasady, a także Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Jerzy Smoliśńki – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja.
W wystąpieniu Józef Bryll, przekazując pozdrowienia uczesnikom konferencji, przedstawił obszary oraz możliwości współpracy pomiędzy reprezentowanymi na spotkaniu organizacjami.

 

Dzień Niepodległości Armenii

Republika Armenii po raz 24 świętowała swój Dzień Niepodległości. Właśnie tyle lat upłynęło od uzyskania przez ten kraj suwerenności. Z tej okazji JE Edgar Ghazaryan Ambasador Armenii w Polsce zorganizował na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyste przyjęcie. Wśród gości byli przedstawiciele polskiego rządu, korpus dyplomatyczny akredytowany w Polsce oraz intelektualna elita naszego kraju. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód reprezentował Józef Bryll – Prezes Zarządu oraz Jerzy Smoliński – Wiceprezes Zarządu.
Życzymy Armenii dalszych sukcesów i osiągnięć w rozwoju swojej Ojczyzny.

 

Otwarcie Skweru Ormiańskiego we Wrocławiu

Z okazji Święta Niepodległości Armenii, w ramach odchodów 100-lecia ludobójstwa dokonanego na Ormianach dzięki Towarzystwu Ormian Polskich TOP i klasztorowi O.O Dominikanów, przy aktywnym udziale Rady Miejskiej Wrocławia, został utworzony Skwer Ormiański.
W dniu 29 września 2015 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie tabliczki z nazwą skweru przez JE Edgara Ghazaryana Ambasadora Armenii w Polsce, Ojców Dominikanów oraz przedstawiciela Rady Miejskiej Wrocławia. Skwer ten mieści się przy zbiegu ul. Klemensa Janickiego i placu Dominikańskiego. Po tej ceremonii złożyli oni wieniec, w barwach Armenii, pod krzyżem, pomnikiem kultury ormiańskiej- chaczkarem, który został wykonany w Armenii.
W uroczystościach uczestniczyło wiele osób i gości. Nasz Oddział Dolnośląski SWP-W reprezentowany był przez prezesa Andrzeja Mordela oraz członka Zarządu Oddziału dr. inż. Józefa Sowę.

 

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Droga ku wzajemności”

W dniach 25-26.09.2015r. w Białymstoku miała miejsce XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „ Droga ku wzajemności”.
Głównymi organizatorami konferencji był Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce oraz Katedra Filologii Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, przy współpracy: Urzędu Wojewódzkiego w Grodnie i Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie.
W konferencji wzięli udział między innymi pan Eduard Shvaiko dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi Ambasady Republiki Białoruś w Polsce oraz przedstawiciele Konsulatu Generalnego Białorusi w Białymstoku.
Konferencja rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości a następnie nastąpiły obrady plenarne.
Po zakończenie obrad w sekcjach nastąpiło ich podsumowanie. Efekty konferencji zostaną udostępnione uczestnikom w formie książkowej.
Jednym z prelegentów konferencji był członek prezydium Zarządu Krajowego SWP-W pan Zbigniew Antoszewski.
W konferencji na zaproszenie przewodniczącego Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce wziął udział Pan Witalis Kuryłowicz członek Zarządu Krajowego.

 

Prezentacja SSE Moglino w Przedstawicielstwie Handlowym Rosji

21 września reprezentanci Stowarzyszenia: Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym i prowadzonym przez Przedstawiciela Handlowego Rosji w Polsce – Władimira Niefiedowa.
Okazją do spotkania i rozmów, w którym uczestniczli także reprezentanci innych organizacji samorządu gospodarczego oraz kilku przedsiębiorców, była wizyta w Polsce delegacji Regionu Pskowa. Goście zapoznali polskich uczestników z ofertą SSE „Moglino”, która dzięki swojemu strategicznemu położeniu nazywana jest „Zachodnią bramą do Rosji”.
Z interesującą propozycją współpracy i biznesu w tej strefie zapoznać się można za pośrednictwem strony Internetowej www.moglino.com.

 

Sądy i prokuratura w ocenie b. ministra sprawiedliwości

Sytuacja w polskim sądownictwie i prokuraturze była przedmiotem spotkania, które odbyło się w dniu 16 września z udziałem prof. dr hab. Leszka Kubickiego – wybitnym prawnikiem, byłym ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym.
Profesor zwrócił uwagę, że ostatnich latach uległ dalszemu obniżeniu prestoż społeczny sądów i prokuratury. Największą „chorobą” trzeciej władzy (sądownictwa) jest opieszałość i jej funkcjonowanie. Rozstrzyganie sporów w procesach cywilnych i gospodarczych trwa latami. Nieco lepiej wygląda sytuacja w sprawach karnych, gdzie czas oczekiwania na wydanie wyroków trwa około 6 miesiecy. W procesach rodzinnych i pracowniczych, jest niestety znacznie gorzej.
W 2014 r. do sądów powszechnych wpłynęło prawie 14,6 mln spraw. Jeżeli uwzględnimy, że w Polsce mamy łącznie około 10,5 tys sędziów, to z wyliczenia wynika, że na jednego sędziego przypada około 1 400 spraw rocznie. Przy takiej ilości spraw nie jest możliwe sprawniejsze funkcjonowanie sądów.
Prof. Kubicki krytycznie ocenił reformę prokuratury przeprowadzoną 5 lat temu. Uznał, iż oddzielenie prokuratury od ministra sprawiedliwości było błędem i w efekcie szkodliwe dla sprawnej pracy tej instytucji. Prokuratura nie stała się niezależną i jednolitą. Reforma nie wpłynęła na usprawnienie jej pracy.
Aktywna i merytoryczna dyskusja całkowicie potwierdziła główne tezy wystąpienia prof. Kubickiego, który ustosunkowując się wypowiedzi i zgłoszonych wniosków podkreślił, że w naszym sądownictwie i prokuraturze w zasadzie nie występują zjawiska korupcji i nepotyzmu.
W spotkaniu z byłym ministrem nasze Stowarzyszenie reprezentował Jerzy Smoliński.

 

O stanie Polski i jej perspektywach z prof. Andrzejem Karpińskim

16 września, z inicjatywy Stowarzyszenia „Pokolenia” odbyło się w „Domu Przyjaźni” spotkanie członków Rady Konsultacyjnej pod przewodnictwem Bogdana Waligórskiego z prof. Andrzejem Karpińskim.
Gość, to wybitny polski ekonomista, od lat zajmujący się polityką gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem polityki przemysłowej oraz prognozowaniem i studiami nad przyszłością. Jest członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W ostatnich latach współpracuje, w charakterze eksperta, z Polskim Lobby Przemysłowym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Prof. A. Karpiński podzielił się swoimi przemyśleniami nt. obecnego stanu oraz kierunków niezbędnych zmian w polskiej gospodarce. Wychodząc z krytycznej oceny strat, jakie przyniosła realizowana metodycznie po 1989 r. polityka „dezindustrializacji” polskiego przemysłu i sprowadzenie naszego kraju do roli „wielkiej montowni” w rękach zagranicznych koncernów, przedstawił szereg warunków, jakie powinny zostać spełnione, aby Polska stała się ponownie krajem rozwiniętym gospodarczo.
W spotkaniu uczestniczyli, reprezentując nasze Stowarzyszenie: Jerzy Smoliński, Zbigniew Bereza i Lech Słomkowski.

 

XVIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

W dniach 12-14 września obradowała XVIII Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii. Inicjatorem i organizatorem konferencji była Fundacja Polonia, na czele z prezesem Zbigniewem Ludgerem Olszewskim. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele naczelnych władz państwowych (w tym minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna i wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska, posłowie i senatorowie) i władz samorządowych. Najważniejszymi uczestnikami spotkań byli jak zawsze przedsiębiorcy – firmy krajowe i polonijne z różnych krajów świata.
Celem konferencji było omówienie stanu naszej gospodarki oraz szans na rozwoj wzajemnie korzystnego biznesu. Konferencja to świetna okazja do wymiany informacji o sukcesach, nowych doświadczeniach oraz nurtujących środowisko problemach. To także miejsce do spotkań ze starymi przyjaciółmi lub znajomymi.
Wśród uczestników byli także przedstawiciele wybranych organizacji pozarządowych, nasze Stowarzyszenie reprezentował w jej trakcie – Zbigniew Bereza.

 

Eksport w praktyce

7 września w Bielsku-Białej odbyło się seminarium dla śląskich przedsiębiorców nt.: „Eksport w praktyce na przykładzie rynków Wschodnich (Białoruś i Kazachstan)”.
W trakcie spotkania Zbigniew Bereza wygłosił wykład i przedstawił prezentację o sytuacji społeczno-gospodarczej w omawianych krajach oraz stan i perspektywy współpracy gospodarczej z nimi dla polskich firm.

 

Czerwonoarmiści spoczęli w poświęconej ziemi

20. sierpnia w kwaterze wojennej żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu spoczęły szczątki trzydziestu czerwonoarmistów, przeniesione z siedmiu pojedynczych i zbiorowych grobów z terenu Małopolski, w tym szóstka z mogiły przy Al. Wolności.
Wszystkie szczątki ekshumowano w lipcu tego roku. Obok Nowego Sącza prace odbywały się w Bukowie, Koźmicach Wielkich, Paszynie, Lipnicy Małej, Chyżnem i Zagórzanach, a prowadzili je archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem dr Krzysztofa Tuni.
Cmentarzy wojennych na terenie Małopolski jest jeszcze bardzo dużo i wspólnie ze stroną rosyjską postanowiliśmy wspólnie, krok po kroku, przenosić szczątki żołnierzy Armii Czerwonej w kilka miejsc na cmentarze wojenne – powiedział Jerzy Miller – wojewoda małopolski.
Na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu spoczywa 737. żołnierzy Armii Czerwonej, obok nich w specjalnie przygotowanej kwaterze pochowano trzydziestu kolejnych. Chowani po raz drugi doczekali się wojskowego ceremoniału w wykonaniu żołnierzy WP (garnizon Kraków) oraz modlitwy przedstawicieli trzech wojskowych ordynariatów: prawosławnego, rzymsko-katolickiego oraz ewangelickiego. Ze strony rosyjskiej honory poległym oddali pracownicy ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie, w tym dwóch wojskowych.
Dziś złożyliśmy szczątki trzydziestu żołnierzy z siedmiu miejsc. Nie ukrywam, że początek w 2012 roku był wywołany chęcią zmiany byłego pomnika, który stał przy alei Wolności. Uznałem, że to nie jest właściwe miejsce na mogiły. O losie pomników decyduje samorząd: jedni chcą takie pomniki, inne takich nie chcą, ale wszyscy chcemy uszanować żołnierzy, którzy zginęli na polu walki. Polskich grobów w Europie jest bardzo dużo i chcielibyśmy, aby wszystkie były zadbane i szanowane, tak, żebyśmy mogli do nich trafić i zapalić świeczkę – mówił wojewoda.
Podczas uroczystości powtórnego pochówku władze Nowego Sącza reprezentował Ryszard Nowak. Wieńce złożyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Nowym Sączu, z prezesem Piotrem Krukiem.

 

Wieczór z rosyjską balladą

Jan Giemza, właściciel hotelu „Jan” w Szlachtowej k. Szczawnicy, członek zarządu Sądecko-Podhalańskiego oddziału Stowarzyszenia w Nowym Sączu znany jest w regionie jako miłośnik muzyki rosyjskiej. 11 lipca 2015 r. zorganizował on po raz kolejny wieczór muzyczny w którym wystąpił Jiri Erlebach z Czech, znakomity skrzypek i wokalista oraz sam gospodarz. Do późnej nocy w dolinie Grajcarka niosło się echo rosyjskich ballad i romansów. Dodajmy, wieś Szlachtowa była przed wojną najbardziej na zachód wysuniętą miejscowością zamieszkałą przez Łemków (Rusinów). O ich obecności zaświadcza do dziś zachowana cerkiew.

 

72. Rocznica mordu profesorów lwowskich

3 lipca 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dniu 72 rocznicy pomordowanych polskich profesorów wyższych uczelni Lwowa pod pamiątkową tablicą odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, w której uczestniczyła kadra naukowa Uczelni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzież szkół wałbrzyskich oraz uczniowie szkoły polskiej w Borysławiu wraz z ich opiekunami Uroczystości przewodniczyli dr Teofil Moskal – prorektor ds. nauki i współpracy i Leszek Solarek – prezes Oddziału SWP-W w Wałbrzychu, którzy stwierdzili, że nie wolno na zapominać o tych, którzy byli luminarzami polskiej nauki, a pamięć o nich ma służyć pojednaniu naszych narodów.

 

Uroczyste wręczenie Medali Jubileuszowych „70 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945”

W dniach 8-9 czerwca odbyły się uroczystości w Kluczborku, Brzegu i Kędzierzynie-Koźle wręczenia kombatantom frontu wschodniego, byłym żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, którego dokonał Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Andriej Jakowlew wśród których byli uczestnicy szlaku bojowego od bitwy pod Lenino przez Warszawę, Poznań, Kołobrzeg, Berlin i zakończenie nad Łabą.
Wręczanie odbyło się w salach Starostwa Powiatowego Kluczborka, Brzegu i Kędzierzyna-Koźla z udziałem wicestarostów Kluczborka i Brzegu oraz wiceburmistrza Brzegu, Prezesa Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Stefana Szelki i Prezesa Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Eugeniusza Brudkiewicza.

 

Dzień Azji i Pacyfiku w Sejmie

9 lipca, w Sali Kolumnowej Sejmu, miała miejsce Konferencja „Dzień Azji i Pacyfiku”, w której udział wzięło około 400 osób reprezentujących różne środowiska. Parlamentarzyści, dyplomaci, przedstawiciele administracji państwowej, politycy i przedsiębiorcy przysłuchiwali się dyskusjom ekspertów rozmawiającym o rosnącym znaczeniu Azji w światowej gospodarce. Spotkanie otworzyła marszałek Sejmu – Małgorzata Kidawa-Błońska, po której głos zabrał minister spraw zagranicznych – Grzegorz Schetyna.
Merytorycznego wprowadzenia do dyskusji dokonał amerykański pisarz i analityk Robert Kaplan. W swoim wystąpieniu zaprezentował ciekawe analizy porównawcze, dotyczące znaczenia regionalnych akwenów (Mórz: Karaibskiego – dla USA, Śródziemnego – dla Europy, oraz Południowochińskiego – dla Chin) w kształtowaniu ich geopolityki i znaczenia dla rozwoju stosunków handlowych. O wzrastającej roli regionu Azji, świadczy np. ilość kontenerowców i tankowców korzystających z lokalnych portów, jest ona 3 krotnie większa, niż korzystających z Kanału Sueskiego i 50 krotnie większa niż z Kanału Panamskiego. Ciekawą tezą było stwierdzenie R. Kaplana, że USA nie mogą wejść w konflikt z Chinami, ale równocześnie nie mogą pozwolić na „finlandyzację” tradycyjnych swoich sojuszników w regionie. Na koniec swojego wystąpienie przedstawił scenariusze ekspertów nt. możliwego rozwoju sytuacji w tym regionie.
W kolejnej części konferencji odbyły się dwie dyskusje panelowe:
a)Nowy porządek międzynarodowy – czy wiek Azji jest nieunikniony, w której udział wzięli: Włodzimierz Cimoszewicz, Piotr Kłodkowski, Bogusław Majewski, Andrzej Olechowski, Robert Tyszkiewicz i Witold Waszczykowski;
b)Nowa Polska w nowej Azji, w której uczestniczyli: Krzysztof Domarecki, Roman Imielski, Tadeusz Iwiński, Katarzyna Kacperczyk, Sławomir Majman i Krzysztof Szczerski.
Nasze Stowarzyszenie w Konferencji reprezentowali: Jerzy Smolinski i Zbigniew Bereza.

 

550-lecie państwowości Kazachstanu

16 czerwca br. w Senacie RP odbyło się Seminarium poświęcone 550-leciu Państwowości Kazachstanu oraz założeniom Narodowego Planu „5 reform instytucjonalnych, 100 kroków”. Udział w obradach i dyskusji, które prowadził wiceprzewodniczacy Kazachstańsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej – senator Piotr Zientarski, udział wzięli: wicemarszałek Sejmu RP – Eugeniusz Grzeszczak, Ambasador Kazachstanu w Polsce – Erik Utenbajew; Zastępca Przewodniczacego Rady Naukowo-Eksperckiej Zgromadzenia Narodu Kazachstanu, Dyrektora Instytutu Historii Nauki Panstwa Przy Komitecie Ministerstwa Edukacji i Nauki RK – prof . dr Burkitbay Ayagan; prof. Marek Chamaj, prof. Andrzej Bisztyga; prof. Andrzej Wierzbicki; przedstawiciel MSZ – Zdzisław Raczyński; prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan „ – Władysław Sokołowski.
Udział w seminarium z ramienia naszego Stowarzyszenia wziął Zbigniew Bereza.

 

Koncert z okazji Dnia Rosji

W dniu 10 czerwca 2015 roku w siedzibie Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie odbył się koncert zespołu „Gołosa Ałatona” z Państwowego Uniwersytetu Smoleńskiego. Koncert był elementem szerszego programu tegorocznych obchodów Dnia Rosji. Wydarzeniem towarzyszącym była niezwykle ciekawa wystawa fotograficzna pn „Odradzająca się Rosja: miasta i ludzie. We wspomnianych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele kierownictwa ZK SWP-W.

 

Rosja nie do zastąpienia

9 czerwca, w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, odbyło się spotkanie promujące Raport nt.: „Rosja nie do zastąpienia? Alternatywne rynki dla polskiego eksportu”. Wprowadzenia do dyskusji dokonali współautorzy Raportu: Artur Gradziuk i Damian Wnukowski, obaj z PISM. Następnie odbyła się dyskusja panelowa, w której uczestniczyli: Paweł Gębski – z Referatu do spraw wsparcia na rynkach WNP, Departament Współpracy  Ekonomicznej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych; Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny w Polskiej Federacji Producentów Żywności; prof. Witold Orłowski – Prezes Fundacji Dyplomacji Publicznej oraz Henryk Siodmok – Prezes Zarządu Grupy ATLAS. Spotkanie poprowadził: Marek Tejchman – zastępca redaktora naczelnego, Dziennika Gazeta Prawna. Nasze Stowarzyszenie na spotkaniu reprezentował Zbigniew Bereza.

 

Współczesny Uzbekistan – ustrój, ludzie, tradycje, kultura, architektura

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko – Uzbeckiej „Dustlik„ byli organizatorami seminarium pt. „Współczesny Uzbekistan – ustrój, ludzie, tradycje, kultura, architektura”.
Seminarium odbyło się pod patronatem honorowym REKTORA UWr., prof. dr.hab. MARKA BOJARSKIEGO oraz IKROMA NAZAROVA – Radcy, Chargé d ᾽ Affaires Ambasady Republiki Uzbekistanu w RP.
Gospodarzem seminarium był dr hab. Robert Alberski – profesor zwyczajny – dyrektor Instytutu Politologii, który na wstępie zapoznał uczestników z zakresem działania Wydziału Nauk Społecznych UW i w imieniu organizatorów powitał zaproszonych gości ;mgr inż. Irenę Tagijewą – Prezes Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Uzbeckiej „Dustlik”, dr Michała Gołosia – Rektora Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmnie, mgr Leszka Solarka – Wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz pracowników naukowych i studentów Instytutu Politologii
Uczestnicy seminarium wysłuchali wystąpień na temat ;
wspomnień z Uzbekistanu pani Iriny Tagijewa ( prezes stowarzyszenia „Dustlik”,
polaków w Uzbekistanie i rewitalizacji jeziora Aralskiego ( wzbogaconego prezentacją multimedialną) – mgr Grzegorz Nizioł ( wiceprezesa stowarzysznia „Dustlik”,
życia codziennego w Uzbekistanie – materiał zaprezentowała – studentka UMCS z Uzbekistanu – Irina Jaszyna,
referat na temat „ Konstytucyjnych funkcji i zadań prezydenta Republiki Uzbekistanu „ wygłosił dr Jerzy Sukalski

Na zakończenie seminarium zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Politologii, a Stowarzyszeniem dr hab. prof. zwyczajny Robert Alberti – Dyrektor Instytutu Politologii i mgr.inż. Irina Tagijewa – Prezes Stowarzyszenia „Dustlik” podpisali porozumienie o współpracy. Leszek Solarek gratulując stronom podpisania umowy zadeklarował aktywne włączenie się Zarządu Krajowego SWP-W w jego realizację poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć promujących Uzbekistan.
Następnie uczestnicy seminarium zwiedzili wystawę fotograficzną o Uzbekistanie autorstwa Grzegorza Nizioła.

 

XXXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „ Hajnówka 2015”

W dniach 20.05.2015 – 24.05.2015r. odbyły się w Białymstoku XXXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „ Hajnówka 2015”. Chóry występowały w Filharmonii Podlaskiej.
W tegorocznym festiwalu wzięło udział 25 chórów z 11 krajów : Ukrainy, Białorusi, Rosji, Słowacji, Węgier, Mołdawii, Bułgarii, Izraela, Estonii, Polski.
Uczestników , jak również gości „ Festiwalu Śpiewającej Duszy” łączy zamiłowanie do wyjątkowości muzyki cerkiewnej, jej duchowości, artyzmu i uniwersalizmu. Otwartość na wykonawców reprezentujących różne narodowości, tradycje i religie sprawia, że Festiwal staje się także miejscem międzykulturowego dialogu. W dn.24.05.2015r. odbył się finałowy Koncert Galowy na którym wystąpili laureaci nagród w poszczególnych kategoriach.
Nad Festiwalem patronat objęli: Honorowy patronat – Prezydent Rzeczypospolitej Polski Bronisław Komorowski, Patronat – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, – Marszałek Województwa Podlaskiego, – Prezydent Miasta Białegostoku. Patronat artystyczny nad Festiwalem – Krzysztof Penderecki.
Podlaski Oddział Wojewódzki SWP- W włączył się w pomoc organizacyjną Festiwalu. Członek Zarządu Krajowego p. Witalis Kuryłowicz uczestniczył w pracach przygotowawczych a w trakcie trwania festiwalu opiekował się chórem Muzyczno- Chóralnego Centrum „Lel” przy Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Zielonogradzie Moskwa /Rosja/.

 

Nieznana historia Armenii i ludobójstwa Ormian słowami księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego

19 maja 2015r. w siedzibie Biblioteki pod Atlantami odbyło się spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zalewskim. Wydarzenie to było powiązane z upamiętnieniem setnej rocznicy ludobójstwa popełnionego na ludności ormiańskiej w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej. Zbrodnia ta została dokonana w latach 1915–1917, w wyniku której szacuje się, że mogło zginąć nawet 1,5 mln ludzi.
Ludobójstwo Ormiańskie jest po Holokauście drugą najlepiej udokumentowaną i opisaną zbrodnią nowożytną, która została dokonana przez władze państwowe na grupie etnicznej. Jednak wydarzenie to do tej pory nie jest uznane za ludobójstwo przez wszystkie kraje na świecie.
W czasie swojego wykładu, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski przybliżył wałbrzyszanom sylwetkę Ormian. Opowiadał o początkach ich państwa, od czasów kiedy król Armenii Tiridates III ustanowił chrześcijaństwo religią państwową w 301 roku, co czyni Armenię najstarszym chrześcijańskim krajem na świecie.
Nie zabrakło również wzmianki o niezwykle ciężkiej i skomplikowanej historii tego państwa, nękanego przez wojny, prześladowania i rozbiory oraz nawiązania do Hitlera, który miał się wzorować na ludobójstwie ludności ormiańskiej.
Tym samym historia powtórzyła się w czasach II wojny światowej – tym razem jednak na ziemiach europejskich i głównie w stosunku do ludności żydowskiej. Gość Biblioteki pod Atlantami poruszył również temat masowej emigracji Ormian, w tym podróży do Polski.
Na zakończenie spotkania wszyscy chętni mogli zadać księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu nurtujące ich pytania, zamienić z nim kilka słów czy zdobyć autograf na książce jego autorstwa.

Spotkaniem z ks. Tadeusze Isakowiczem – Zalewskim zainaugurowano cykl wydarzeń związanych z przybliżeniem mieszkańcom Wałbrzycha Armenii. W drugiej połowie br. planowane są wystawy i pokazy filmów o Armenii.
Inicjatorami tych działań będą: pan Gegham Asatryan właściciel firmy Noyan Tapan w Wałbrzychu, Biblioteka pod Atlantami, wałbrzyski oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

 

Uhonorowanie polskich kombatantów

W ramach obchodów 70. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej, 20 maja 2015r., w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia polskim kombatantom medali jubileuszowych „70 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w latach 1941-1945”. JE Siergiej Andriejew Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Polsce dokonując aktu dekoracji, podkreślił ogromny i nieoceniony wkład obecnych na sali weteranów.
Stowarzyszenie reprezentowali przedstawiciele Mazowieckiego oddziału SWP-W na czele z Ryszardem Tomalakiem – Prezesem Zarządu Oddziału.

 

Współpraca Transgraniczna Polska- Białoruś- Ukraina

W dniu 23.04.2015r. w Białymstoku odbyła się konferencja pt:” Współpraca Transgraniczna Polska- Białoruś- Ukraina” na którą zostało zaproszone Stowarzyszenie Współpraca Polska-Wschód.
Eksperci z zakresu współpracy międzynarodowej spotkali się, by porozmawiać o tym jak obecnie wygląda współpraca trans graniczna z naszymi wschodnimi sąsiadami. Rozważano między innymi jak pokonywać bariery, które tą współpracę utrudniają.
Konferencja była zakończeniem projektu, który Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr realizowała od 2013roku. Celem działań wynikających z projektu jest wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw tak, żeby promować współpracę transgraniczną i poprawiać jej stan.
Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w spotkaniu mogli dowiedzieć się, jakie możliwości współpracy widzą biznesmeni z Białorusi i Ukrainy. Problemem jest bowiem to, że właściciele podlaskich firm często nie wiedzą skąd mogą czerpać tego typu informacje.
Podczas konferencji rozmawiano o transgranicznej działalności Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku, dobrych praktykach współpracy transgranicznej oraz wpływie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na potencjał gospodarczy regionu podlaskiego.
Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód na konferencji reprezentował członek Zarządu Krajowego Witalis Kuryłowicz.

 

100. rocznica ludobójstwa Ormian

W dniu 24 kwietnia 2015 r. na „Skwerze Ormiańskim”, na warszawskim Mokotowie (Sadyba) przed Ormiańskim chaczkarem odbył się wiec żałobny i złożenie wieńców. Przybyło ok 600 osób, w tym głównie Ormianie, przedstawiciele Sejmu, MSZ i władz m.st. Warszawy, korpusu dyplomatycznego. Obecny był między innymi Ambasador Federacji Rosyjskiej, Francji, Izraela i szefowie wielu innych placówek dyplomatycznych akredytowanych w Warszawie. Była też delegacja ZK SWP-W z wiceprezesem J.Smolińskim i W.Słomkowkim oraz ZG SP-A z R.Amirianem i W.Jedlińskim.
Ambasador Armenii Edgar Ghazaryan swoje wystąpienie poświęcił 100 rocznicy ludobójstwa Ormian. Zwrócił uwagę, iż 21 państw z całego świata potępiło ten haniebny akt ludobójstwa, w tym Polski Sejm w dniu 19 kwietnia 2005r. przyjął rezolucję potępiającą ludobójstwo Ormian. Podobnie uczynił papież Jan Paweł II.
Reprezentujący Sejm – Wicemarszałek Marek Kuchciński nawiązał do rezolucji Sejmu z 2005 roku i podkreślił, iż Polska solidaryzuje się z narodem ormiańskim i żąda pełnego wyjaśnienia tej strasznej zbrodni. Stwierdził, że nasze państwo jest zainteresowane rozwojem dobrej, wzajemnie korzystnej współpracy z Armenią, w duchu podpisanych, dwustronnych polsko-armeńskich dokumentów, w czasie wizyty w 2013r w Polsce Prezydenta Republiki Armenii Serża Sargsyana.
Po wygłoszonych przemówieniach poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Ormiańskim chaczkarem.

 

Dzień Kultury Uzbeckiej w Chełmie

Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko – Uzbeckiej „ Przyjaźń – Dustlik” oraz Prezydenta Miasta Chełma, Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Kultury Uzbeckiej w Polsce – tradycji obchodów święta „Navruz”. Na program uroczystości składały się : prezentacja święta ‘Navruz”, którego dokonała Pani Irena Tagijeva – Prezes Stowarzyszenia, wystąpienie Pana Grzegorza Nizioła – Zastępcy Prezesa Zarządu nt. „Navruz – historia Święta”, prezentacja kuchni uzbeckiej przez Panią Irenę Jaszynę oraz część artystyczna. Podczas uroczystości Konsul Ambasady Uzbekistanu w Warszawie Pan Maruf Karimov przedstawił aktualne problemy Republiki Uzbekistanu, a Prezes Józef Bryll informację o działalności SWP-W i możliwościach współdziałania obu Stowarzyszeń w promowaniu Uzbekistanu w Polsce. Nasze Stowarzyszenie współdziałało z Panią Ireną Tagijewą przy tworzeniu tej organizacji. Wsparcia w działalności Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko – Uzbeckiej udziela Miasto Chełm i osobiście Z-ca Prezydenta Józef Górny i Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z Rektorem dr Michałem Gołosiem. Obaj Panowie uczestniczyli w imprezie. Obecny był także Przewodniczący Rady Miasta. Obchody Święta odbywały się w pięknym nowym gmachu Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Gratulujemy organizatorom i osobiście Pani Prezes Irenie Tagijewej.

 

100 Lecie genocydu Ormian

Na zaproszenie Fundacji Ormiańskiej, Ambasadora Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej i Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie działacze SWP-W z Prezesem Józefem Bryllem w dniu 02 kwietnia 2015 r, uczestniczyli w pokazie filmu „Wschód Słońca nad Jeziorem Van”. Jest to pierwszy film, w którym temat ludobójstwa jest postrzegany z punktu widzenia skutków dla kilku pokoleń potomków uchodźców. Po raz pierwszy w filmie ormiańskim zagrała turecka aktorka. Na pokazie obecny był Ambasador Republiki Armenii. Wprowadzenia do filmu dokonał jego reżyser Artak Igityan.
W dniu 16 kwietnia 2015 roku w Galerii mazowieckiej (hol główny) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbył się wernisaż wystawy poświęconej 100-leciu genocydu Ormian, nad który patronat honorowy objęli: Edgar Ghazaryan – Ambasador Republiki Armenii, Jacek Kozłowski – Wojewoda mazowiecki i Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Na wystawie zaprezentowane zostały prace Adel Hayrapetyan i Gagika Parsamiana. Wykonane prace i organizowane wystawy w różnych krajach poświęcone są upamiętnieniu genocydu Ormian. W wernisażu uczestniczył Prezes Zarządu Krajowego SWP-W Józef Bryll. Wystawa będzie eksponowana w Mazowieckim Urzędzie przez najbliższe dwa tygodnie. Zachęcamy do obejrzenia wystawy.


Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

W  filii Biblioteki „Pod Atlantami” w bibliotece na Piaskowej Górze odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem uczestnicy spotkania rozmawiali o książce Swietłany Aleksijewicz pod tytułem „Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka”.
To utwór o pokoleniach doświadczonych komunizmem; kilkadziesiąt opowieści osób, które poddane zostały krwawej polityce władz ZSRR, rzecz o ludziach, którzy doświadczyli wiele cierpienia i zła. To także literatura mówiąca o rozczarowaniu wolnością, o mrzonkach demokracji, o współczesnej putinowskiej Rosji, o braku tożsamości i nadziei. Z treści książki wyłania się bieda i bandytyzm, a bezmiar tej tragedii, nieprawości i okrucieństwa porażają czytelnika.
„Czasy secondhand” to wyjątkowy reportaż. Książka uznana został za najlepszą w 2013 roku we Francji, a jej autorka otrzymała francuską nagrodę Médicis w kategorii esej.


Wernisaż wystawy w Centrum Kulturalnym Białorusi w Warszawie

12 lutego 2015 r. w Centrum Kulturalnym Białorusi w Warszawie odbyła się inauguracja sezonu wystawienniczego, którą uświetnił wernisaż wystawy “I CO BYŁO” artysty z Grodna Anatola Skamaroszczanki. Wystawę otworzył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandr Averyanov. W wernisażu uczestniczyli liczni przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, instytucji kultury, stowarzyszeń, diaspory białoruskiej . Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód reprezentował Leszek Solarek – wiceprezes. Wernisaż swoim występem uświetnił duet bardów z Mińska Sergiusz Antonau i Wadim Miziecki – członkowie Związku Artystów „Swoje Środowisko” z Mińska.
Wystawa Sergiusza Skomaroszczanki pt. „ I CO BYŁO „ można obejrzeć do 5 kwietnia w Białoruskim Centrum Kulturalnym.

 

O Rosji w PISM-ie

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zorganizował w dniu 14 stycznia Konferencję nt. „Sankcje i Rosja”. Wprowadzenia do dyskusji dokonali: Jarosław Ćwiek-Karpowicz z PISM, Marek Menkiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich i Iwan Rassochin z Centrum Współpracy Biznesu Rosja-Polska. Funkcje moderatora pełniła Arleta Bojke – korespondentka TVP w Moskwie.
Wystąpienia referentów skupiły się na następujących zagadnieniach: jak sankcje zmieniły Rosję? Kto zyskał, a kto stracił na sankcjach – jakich sektorów gospodarki dotknęły one najbardziej? Czym wytłumaczyć rosnącą popularność w społeczeństwie rosyjskim prezydenta Władimira Putina? Odpowiedzi na te i inne zagadnienia związane z wprowadzonymi sankcjami i rosyjskimi reakcjami znajdują się również w Raporcie przygotowanym przez PISM pt.: „Sankcje i Rosja” (do pobrania na stronie www.pism.pl), którą otrzymali wszyscy uczestnicy debaty.
W konferencji nasze Stowarzyszenie reprezentowali członkowie ZK SWP-W: Józef Bryll, Jerzy Smoliński oraz Zbigniew Bereza – Dyrektor Biura.

 

Jubileusz Eugeniusza Kabatca

W dniu 12 stycznia 2014r. w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu odbył się jubileuszowy wieczór znanego literata Eugeniusza Kabatca. W czasie uroczystości z okazji 85-lecia Jubilat zaprezentował swoją najnowszą książkę pt. „Popołudnia filozofów”, fragmenty której zinterpretował Krzysztof Gosztyła. Pan Eugeniusz Kabatc jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) z którym nasze Stowarzyszenie współpracuje od wielu lat, m.in. przy organizacji konferencji nt „Polska – Rosja Nowe Horyzonty”.
Jubileuszowy wieczór prowadził Janusz Termer, a dwa spojrzenia na książkę przedstawili Józef L. Krakowiak oraz Grzegorz Wiśniewski. W uroczystościach uczestniczył Józef Bryll – Prezes ZK SWP-W, który przekazał Jubilatowi gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy, a także wręczył przyznany Jubilatowi przez Zarząd Krajowy i Kapitułę Nagród i Wyróżnień medal „Mickiewicz – Puszkin”.
Drogiemu jubilatowi życzymy „Sto lat”.

 

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne w Szkole Rosyjskiej

W dniu 19 grudnia 2014 roku w działającej przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej, Szkole Średniej odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne. Podobnie jak w latach ubiegłych spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń świąteczno-noworocznych, a także wymiany spostrzeżeń i doświadczeń mijającego roku. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód reprezentowane było przez Józefa Brylla – Prezesa Zarządu.

 

Przeddzień Świąt w Ambasadzie Białorusi

W dniu 18 grudnia 2014 roku Józef Bryll – Prezes ZK SWP-W wziął udział w tradycyjnym wieczorze z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, który zorganizowała Ambasada Republiki Białoruś w Warszawie. Swoją obecnością białoruską misję zaszczycili: Poseł na Sejm RP Eugeniusz Czykwin, Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Konrad Pawlik, Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, szefowie misji dyplomatycznych, przedstawiciele polskiego biznesu, organizacji społecznych, instytucji kultury, stowarzyszeń białoruskiej mniejszości narodowej i mediów.
Przed gośćmi wystąpili soliści z Białoruskiej Narodowej Orkiestry Akademickiej im. I.Żynowicza, którzy wykonali utworzy Macieja Radziwiłła, Jana Tarasiewicza, Michała Kleofasa Ogińskiego oraz współczesnych kompozytorów białoruskich.

 

OPP na Dolnym Śląsku

W Wałbrzyskim Aqva Parku odbyła się konferencja Gminnych i Rad Działalności Pożytku Publicznego działających na Dolnym Śląsku , organizatorem której była Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych. Konferencja poświęcona była roli NGO w kształtowaniu współpracy z samorządami terytorialnymi.
Moderatorami spotkania byli Karolina Malong – wiceprezes RCWiP, Zenon Matuszko – prezes Fundacji Ekonomi Społecznej.
Swoją obecnością uczestników konferencji zaszczycili; Zygmunt Nowaczyk – zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Leszek Solarek – przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – reprezentujący Oddział Wałbrzyski SWP-W.
Stowarzyszenie nasze aktywnie uczestniczy w realizacji programu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym.

 

Współpraca gospodarcza Polski z Obwodem Kaliningradzkim

10 grudnia 2014 roku w Kaliningradzie odbyło się seminarium nt. współpracy gospodarczej Polski i Obwodem Kaliningradzkim -€“ tendencje 2014 r., perspektywy, potencjał współdziałania klastrów. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali Pan Wiesław Łubiński i Pan Kazimierz Zduniuk reprezentujący Olsztyński Oddział Stowarzyszenia. Organizatorem seminarium był Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji. W przedsięwzięciu uczestniczyli min: przedstawiciele klastrów – Elbląskiej Rady Klastrów (teleinformatyczny, turystyczny, handlowy, medyczny, biznesu kultury, meblowy, metalowo – maszynowy, polskie telewizje lokalne i regionalne). Stronę rosyjską reprezentowali przedstawiciele miejscowej administracji obwodowej:€“ Ministerstwo Gospodarki, Izby Przemysłowo -€“ Handlowej, miejscowy biznes, najliczniejszą grupę stanowiła branża turystyczna. Była to kolejna okazja do wymiany doświadczeń, integracji środowiska biznesowego. Dla potrzeb biznesu został wydany Przewodnik dla przedsiębiorcy, który to zawiera – kompendium wiedzy na temat przepisów, zasad i praktyki działalności gospodarczej na rynku Obwodu Kaliningradzkiego.

 

Obchody Dnia Niepodległości Kazachstanu

W dniu 9 grudnia 2014 roku w hotelu Marriott odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Niepodległości Republiki Kazachstanu. Na zaproszenie JE Yerika Utembayeva – Ambasadora Pełnomocnego i Nadzwyczajnego Republiki Kazachstanu w Polsce, udział w uroczystości wziął Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego SWP-W wraz z małżonką. W trakcie przemówienia JE Ambasador Republiki Kazachstanu wspomniał między innymi o ogromnej roli organizacji pozarządowych w procesie rozwijania współpracy pomiędzy państwami, a także podkreślił nadzieję, że właśnie dzięki tym czynnikom relacje Polski i Kazachstanu będą się nadal rozwijać.

 

Ważny dialog o współpracy Polski i Białorusi

Jerzy Smoliński i Zbigniew Bereza byli uczestnikami Polsko-Białoruskiego Forum „Inwestycje szansą wzrostu”, które odbyło się 1 grudnia 2014 w Ministerstwie Gospodarki, w Warszawie. W spotkaniu z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz wicepremiera Republiki Białorusi Michaiła Russego wzięło udział liczne grono przedstawicieli rządów obu krajów oraz licznie zgromadzeni przedsiębiorcy. Przedstawiciele obu stron podkreślali rolę partnera we współpracy gospodarczej, a szczególnie w dziedzinie inwestycji. Aktualnie w Białorusi funkcjonuje ponad 360 firm z polskim kapitałem, a istniejące warunki do prowadzenia biznesu, są w wielu elementach korzystniejsze, niż w Polsce. Kryzys w relacjach ze wschodnimi partnerami spowodował spadek polskiego eksportu do Białorusi (po 3 kwartałach) o blisko 5%, przy jednoczesnym wzroście importu o prawie 20%. Nadal utrzymuje się dodatnie saldo wymiany towarowej, którego wartość zbliża się do 1 mld USD. Forum było jedną z imprez towarzyszących kolejnemu III posiedzeniu Wspólnej Polsko-Białoruskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, której obrady po czteroletniej przerwie mają dać podstawę do nadrobienia straconego czasu.

 

Wybory samorządowe

Prezydium Oddziału w Wałbrzychu w dniu 21.11.2014 r. dokonało wstępnej oceny udziału aktywu naszego Stowarzyszenia w wyborach samorządowych w dniu 16.11.2014 r.
Pomimo nie zdobycia mandatów do rad szczebla lokalnego z dużym zadowoleniem odnotowaliśmy nasz udział w wyborach . Z list wyborczych w regionie ze składu 15 osobowego Zarządu Oddziału kandydowało 10 osób w tym 2 osoby do Sejmiku Województwa , 2 osoby do RM w Świdnicy, 4 do RM w Wałbrzychu, 1 osoba do RP Wałbrzyskiego oraz 1 osoba do RM w Bielawie.
Prezydium uważa, że udział tak szerokiej reprezentacji naszego środowiska w wyborach samorządowych był miernikiem naszej aktywności i współpracy z JST.
Z ogromną radością odnotowaliśmy wybór na Prezydenta miasta Wałbrzycha Pana dr Romana Szełemeja, któremu życzymy dalszych sukcesów w rozwoju miasta oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

Zaduszki w Wałbrzychu

Parafianie Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych w Wałbrzychu modlili się za dusze żołnierzy Armii Radzeckiej spoczywających na ziemi wałbrzyskiej. Mszę sprawował ks. proboszcz Mariusz Kiślak .
Po nabożeństwie wierni wraz z proboszczem M. Kiślakiem udali się na cmentarz w dzielnicy Gaj. Gdzie również odbyła się wspólna modlitwa w intencji wszystkich żołnierzy spoczywających na tej nekropolii oraz poświęcenie ich mogił. W tym samym dniu pamięć żołnierzy uczcili członkowie Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP z Koła Piaskowa Góra – Podzamcze.
W nabożeństwie i modlitwie na cmentarzu uczestniczyli przedstawiciele naszego Stowarzyszenia .
Oddział Wałbrzyski Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód serdecznie dziękuje tym mieszkańcom Wałbrzycha i Świdnicy, którzy pamiętali o tych, którzy oddali swe życie w obronie naszej Ojczyzny.