O Nas

Jesteśmy organizacją pozarządową, której głównym celem jest budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi sąsiadami zza wschodniej granicy w oparciu o najlepsze tradycje wzajemnego poszanowania. Dbamy o rozwój współpracy w dziedzinie naukowej, technicznej, oświatowej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej i gospodarczej. Skupiamy się na krzewieniu przyjaźni Narodu Polskiego i Narodów naszych Wschodnich sąsiadów, uświadamianiu łączącego nas wspólnego pochodzenia słowiańskiego i kultury słowiańskiej oraz możliwości osiągania wielkich korzyści z rozwijania wszechstronnej współpracy. Wśród naszych państw partnerskich są: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Mołdowa, Rosja, Ukraina oraz Uzbekistan.

W swoich działaniach skupiamy się na promowaniu polskiej kultury, tradycji i sztuki za granicą, przy jednoczesnym propagowaniu dziedzictwa kulturowego naszych sąsiadów na terenie Polski ukazując element wielopłaszczyznowego przenikania się naszych kultur. Organizujemy w wielu miastach Polski koncerty zespołów artystycznych z tych państw, prezentacje i wystawy dzieł autorstwa malarzy i artystów białoruskich, kazachskich, mołdawskich ormiańskich, rosyjskich oraz ukraińskich. Pokłosiem współorganizowanych z ośrodkami akademickimi konferencji naukowych są liczne wydawnictwa, poświęcone analizie i perspektywom współpracy międzynarodowej Polski z krajami Europy Wschodniej.

Współorganizując cykliczną już Olimpiadę Języka Rosyjskiego na szczeblu krajowym oraz coroczne uczniowskie i studenckie Przeglądy Piosenki Rosyjskiej przyczyniamy się do promocji nauczania języka rosyjskiego w naszym kraju. Jednocześnie jesteśmy w stałym kontakcie z placówkami oświatowymi z polskim językiem wykładowym na Wschodzie, starając się wspierać naszych młodych Rodaków. Dla młodzieży polskiej i polonijnej ze wschodu organizujemy coroczne kolonie, warsztaty tematyczne oraz wycieczki.

Zapraszamy do współpracy zainteresowane problematyką wschodnią osoby, instytucje oraz organizacje społeczne w Polsce i za granicą.

 

Dodaj komentarz