Prezydium zarządu krajowego

Prezydium Zarządu Krajowego

Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia

Anna Firlej – Wiceprezes Stowarzyszenia

Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes Stowarzyszenia

Leszek Solarek – Wiceprezes Stowarzyszenia

Bartłomiej Garczyk – członek

Jerzy Smoliński – członek

Edward Walewander – członek