Komisje

Stałe komisje Zarządu Krajowego SWP-W

1. Komisja Finansowo – Gospodarcza
2. Zespół ds informacji, promocji i współpracy gospodarczej
3. Zespół ds promocji kultury i nauki oraz współpracy ze środowiskami młodzieżowymi
4. Komisja ds Polaków na Wschodzie
5. Klub Absolwentów Uczelni Rosyjskich (Radzieckich)
6. Zespół Ekspertów
7. Zespół ds przygotowania wniosków i organizacji konferencji

Dodaj komentarz