Dni Kultury Białoruskiej

Centrum Kulturalne Białorusi i Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Ambasady Republiki Białoruś i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód zorganizowały w salach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, […]