Festiwal w Biłgoraju

Drugi Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Teatralny w języku rosyjskim poświęcony twórczości Sergieja Michałkowa odbył się w dniach 9-11 kwietnia 2015 r. w Biłgoraju woj. lubelskie. Tegoroczny Festiwal przebiegł pod hasłem „Dzisiaj – dzieci, jutro – naród” Honorowy patronat objęli: Wiceprzewodniczący Rosyjskiej Fundacji Kultury, Julia Subbotyna – Michałkowa, Dyrektor RONiK – Sergiej Antufiew, Marszałek woj. lubelskiego – Sławomir Sosnowski, Starosta powiatu biłgorajskiego – Marian Tokarek i Burmistrz Biłgoraja – Janusz Rosłan. Organizatorami Festiwalu byli: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Jęz. Rosyjskiego, LO im. ONZ w Biłgoraju, Biłgorajskie Centrum Kultury, RONiK, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód, Stowarzyszenie Współpracy Polska – Rosja, Uniwersytet Warszawski – Wydział Lingwistyki Stosowanej. W Festiwalu uczestniczyło łącznie 13 zespołów, z tego 7 z Rosji, 2 z Polski oraz po 1 z Włoch, Finlandii, Irlandii i Francji. Zespoły podzielone zostały na dwie grupy wiekowe 7-14 lat i 15-18 lat. Wszystkie zespoły zaprezentowały swoje interpretacje poezji i prozy z bogatej twórczości dla dzieci i młodzieży S. Michałkowa. Występujący młodzi artyści – amatorzy przedstawili różnorakie formy artystyczne, przepiękne dekoracje i niemal profesjonalne wykonawstwo. Wszyscy odtwórcy ról władali swobodnie językiem rosyjskim. Spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem licznie przybyłej publiczności, zwłaszcza młodzieży szkolnej. Już samo otwarcie Festiwalu z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich było potwierdzeniem dużego zainteresowania tą imprezą. To zainteresowanie towarzyszyło przez cały czas trwania Festiwalu. Na ulicach miasta Biłgoraj można było zauważyć liczne plakaty informacyjne. Podobne informacje zamieszczone były w miejscowych środkach przekazu. Wobec wspaniale przedstawionych interpretacji teatralnych na scenie Miejskiego Domu Kultury w Biłgoraju przed 7 osobowym jury pod przewodnictwem Igora Konczałowskiego (członkowie: L.Szypielewicz, J.Smoliński, A.Pilipson, I.Kolesnikow, S.Szmidt i A.Potiomkin) staneło trudne zadanie wytypowania po 3 najlepsze zespoły z poszczególnych grup wiekowych. W rezultacie długich dyskusji jury postanowiło przyznać nagrody następującym Zespołom: Dziecięcej grupie teatralnej „Kapelusz” z Irlandii, Teatrowi „Praim – Tajm” z Moskwy, Teatrowi Puki co” z Biłgoraja, Teatrowi „Obraz” z Pietrozawodzka, „Nieznanemu Teatrowi z Chynowa (Polska) i „Twórczemu Teatrowi” z Sankt Petersburga. Specjalną nagrodę dla najlepszego i najwszechstronniejszego Teatru przyznano „Szkole Teatralnej” z Moskwy. Józef Bryll – Prezes ZK SWP-W wręczył nagrodę Teatrowi „Montez” z Pietrozawodzka za oryginalną interpretację twórczości S. Michałkowa, a Jerzy Smoliński – Prezes ZG SWP-R przekazał nagrodę zespołowi teatralnemu „Sampo” z Finlandii za wzorowe posługiwanie się jęz.rosyjskim, ciekawe dekoracje i kostiumy. Licznie zgromadzona publiczność w tajnym głosowaniu uznała Dziecięcy Teatr z Biłgoraja oraz z Włoch za najbardziej widowiskowe przedstawienie sztuki „Spotkanie z Michałkowem”. Występy poszczególnych Zespołów oglądały: Jelena Gołowina – Dyrektor Wykonawczy Rosyjskiej Fundacji Kultury i Nadieżda Jerochina – kierownik Zespołu z Rosyjskiej Federacji Kultury. Jury, członkowie Komitetu Organizacyjnego Festiwalu oraz publiczność przedstawili bardzo wysoką ocenę poziomu artystycznego poszczególnych Zespołów. Wnioskowano, aby bardziej wnikliwie przygotować program, który pozwoliłby uniknąć w czasie trzeciego Festiwalu w 2017 r. powtórzeń niektórych utworów literackich wielkiego pisarza i poety dziecięcego jakim bez wątpienia był Sergiej Michałkow.

Jerzy Smoliński