Krajowa komisja rewizyjna

Krajowa Komisja Rewizyjna

Kazimierz Pałasz – Przewodniczący
Zbigniew Antoszewski – Wiceprzewodniczący
Ryszard Tomalak – Sekretarz
Saturnin Kampioni – Członek
Henryk Talaśka – Członek