Mogiła Bohaterki

29 kwietnia delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód udała się do Gminy Siemiątkowo, gdzie znajduje się mogiła Anny Morozowej, radzieckiej partyzantki – Bohatera Związku Radzieckiego, dowódcy międzynarodowego podziemia w Sieszczy, która zginęła w czasie wyzwalania Polski spod okupacji hitlerowskiej. Po spotkaniu z władzami Gminy Siemiątkowo delegacja w składzie Prezes Józef Bryll i Wiceprezesi Zdzisław Jacaszek i Jerzy Smoliński udała się na miejsce tragicznej śmierci, gdzie zapalono znicze a następnie na cmentarz w Gradzanowie Kościelnym gdzie znajduje się mogiła Anny Morozowej, Złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz. Na podkreślenie zasługuje fakt stałej troski władz i mieszkańców gminy o te miejsca. Upamiętnienie miejsca śmierci Anny Morozowej, to inicjatywa wynikająca ze współpracy miast partnerskich Konina i Briańska.