Złożenie wiązanek kwiatów na grobie Raisy Bodrowej

W ramach obchodów 70-lecia zakończenia II Wojny Światowej i zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem, w dniu 28 kwietnia br., delegacja Zarządu Krajowego SWP-W w składzie: Józef Bryll, Zdzisław Jacaszek i Jerzy Smoliński, złożyła wiązankę kwiatów na cmentarzu w Sulejówku pod Warszawą, na grobie Bohaterki Związku Radzieckiego – Raisy Bodrowej i jej męża – weterana II Wojny. Raisa Bodrowa była weteranką Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Jako 18-letnia osoba wstąpiła do Armii Czerwonej i uczestniczyła w walkach o Moskwę. Następnie przeszła szlak bojowy, uczestnicząc w walkach o wyzwolenie Polski. Była nagrodzona 12 medalami bojowymi i państwowymi. W 1949 r. wyszła za mąż za oficera Wojska Polskiego, weterana II Wojny Światowej – Mieczysława Repczyńskiego i pozostałe lata życia spędziła w naszym kraju (zmarła w 2013 r.). Mieszkając w Polsce zaangażowała się w prace społeczne na rzecz budowy i umacniania stosunków polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich. W uroczystości złożenia kwiatów na cmentarzu w Sulejówku uczestniczyli także: Andrej Potiomkin – wicedyrektor RONiK oraz nauczyciele i dzieci ze szkoły rosyjskiej w Warszawie, pod przewodnictwem wicedyrektora Wiktora Iwanowa. Nina Latusek przedstawiła życiorys R. Bodrowej, jej udział w walkach II Wojnie Światowej, podkreślając jej społeczną aktywność. Nauczyciele i dzieci deklamowali wiersze o tematyce wojennej rosyjskich i polskich poetów, między innymi Roberta Rożdżestwińskiego i Władysława Broniewskiego.