Forum Wschodnie

W 2013 roku, z inicjatywy Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego UAM i Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, ukazał się pierwszy numer czasopisma Forum Wschodnie. Rocznik interdyscyplinarny, na łamach którego poruszana jest problematyka dotycząca tzw. „postradzieckiego Wschodu”.

Forum Wschodnie ma charakter naukowy i interdyscyplinarny. Jest adresowane do naukowców (m.in.: historyków, politologów, socjologów, archeologów, filologów, kulturologów i filozofów) oraz co pragniemy podkreślić – studentów. Na łamach pisma publikujemy zagadnienia dotyczące Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii oraz państw Kaukazu i Azji Centralnej (także w kontekście ich relacji z Polską i Unią Europejską). Forum Wschodnie zawiera tematyczne działy dotyczące spraw społecznych, politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturalnych. Drukowane artykuły mogą mieć zarówno profil historyczny, jak też dotyczyć współczesności.

Działamy non profit. Forum Wschodnie nie posiada ceny ani reklam, nie nabędziesz go też w kiosku. Aktualny numer pisma znajdziesz w bibliotece lub u nas w redakcji, gdzie możesz przyjść podyskutować i napić się kawy. Życząc przyjemnej lektury, zapraszamy do współpracy i nadsyłania materiałów.

Zasady dotyczące druku

 

Redakcja