Współpraca na rzecz integracji

27 października w Koninie odbyło się spotkanie, za tytułowane „Okrągły stół – migranci i migrantki w Wielkopolsce, współpraca na rzecz integracji” . Pomysłodawcą i organizatorem […]

Dwa wydarzenia sportowe w Elblągu

W dniach 5-7.10.2021 r. w Pasymiu przeprowadzone zostały ogólnopolskie zawody w 2-boju i 3- boju nowoczesnym oraz 2- boju dzieci” Penta Day” w obsadzie międzynarodowej. […]

Zebranie Zarządu Krajowego

20  października 2021 roku odbyło się zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było  hybrydowo. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego, Prezesi […]

Wystawa w Domu Przyjaźni w Warszawie

W Domu Przyjaźni w Warszawie 20.10.2021 r. otwarto wystawę fotograficzną z okazji jubileuszu stulecia Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Uroczystość poprzedziła obrady Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy […]

Forum Młodych Dyplomatów

Działające na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Forum Młodych Dyplomatów we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód w dniu 15 […]

Inicjatywa Oddziału w Zielonej Górze

Zarząd Oddziału SWP-W w Zielonej Górze zorganizował kurs języka polskiego dla lekarzy i studentów, którzy przyjechali na kontrakty zawodowe do województwa lubuskiego z Białorusi . […]

100 lat stosunków dyplomatycznych z Estonią

Z okazji stulecia   nawiązania estońsko -polskich stosunków dyplomatycznych oraz  trzydziestolecia  ich wznowienia Ambasada Republiki Estońskiej w Warszawie zorganizowała seminarium Estonia i Polska: wspólna przeszłość i […]

Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

6 października br.  odbyło się kolejne zebranie Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W. Zebranie realizowane było w systemie hybrydowym i prowadził je  Prezes Stowarzyszenia  Józef Bryll .W […]

Uczymy się języka polskiego

Stowarzyszenie Dom Polski w Briańsku od samego zarania współpracuje z Oddziałem Konińskim Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Tego roku mija szesnaście lat jak powstała ta organizacja skupiająca […]