Forum Młodych Dyplomatów

Działające na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Forum Młodych Dyplomatów we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód w dniu 15 bm. w „Domu Przyjaźni” przeprowadziło metodą  hybrydową dyskusję poświęconą aktualnej sytuacji  w państwach Europy Wschodniej oraz działaniom dyplomacji w rozwiązywaniu konfliktów  i przywracaniu normalności w relacjach Polski z Federacją Rosyjską i Republiką Białoruś. Wprowadzenia do dyskusji dokonali J. Bryll- Prezes SWP-W i Jerzy Smoliński- Prezes SWP-R. W bardzo bogatej, ciekawej dyskusji wzięło udział 14 osób.

Wszystkie wypowiedzi członków Forum – studentów z wielu Wydziałów UW i SGH cechowała dobra znajomość tematów i duża dociekliwość oraz chęć pogłębienia wiedzy. Według Przewodniczącego Forum i moderatora dyskusji Michała Graczykowskiego spotkanie spełniło oczekiwania uczestników i należy kontynuować tę formę współpracy. Warto nadmienić, iż członkowie Forum aktywnie uczą się języka rosyjskiego w „Domu Przyjaźni”.