Zebranie Zarządu Krajowego

20  października 2021 roku odbyło się zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było  hybrydowo. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego, Prezesi […]

Wystawa w Domu Przyjaźni w Warszawie

W Domu Przyjaźni w Warszawie 20.10.2021 r. otwarto wystawę fotograficzną z okazji jubileuszu stulecia Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Uroczystość poprzedziła obrady Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy […]