Zebranie Zarządu Krajowego

20  października 2021 roku odbyło się zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było  hybrydowo. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego, Prezesi Oddziałów oraz  członkowie   Komisji Kongresowej i  Krajowej Komisji Rewizyjnej. Zebranie prowadził prezes Stowarzyszenia Józef Bryll.  Przed obradami Zarządu z udziałem zaproszonych gości na czele z dr Januszem Fuksą odbyła się  prezentacja  wystawy przygotowanej przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej z  okazji jej 100 -lecia. W porządku obrad zebrania Zarządu Krajowego znalazły się :

1.Prezentacja wystawy przygotowanej przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej z  okazji jej 100 – lecia ,

2.Informacja o przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach oraz przebiegu konsultacji,

3.Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Krajowego na XXI Kongres  oraz rekomendacja pod obrady Kongresu projektów: Głównych Kierunków Działania SWP-W w okresie 2021 – 2026 i  zmian w Statucie Stowarzyszenia,

4. Podjęcie uchwał: w sprawie zwołania XXI Kongresu oraz nadania tytułu Honorowego Prezesa,

5. Sprawy wniesione.  

Po dyskusji Zarząd Krajowy podjął uchwały zatwierdzające dokumenty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem XXI Kongresu SWP-W. Jedną z nich jest uchwała o zwołaniu XXI Kongresu w dniu 6 listopada w Domu Przyjaźni w Warszawie. Zarząd Krajowy za wybitne zasługi w działalności SWP-W nadał Godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Eugeniuszowi Brudkiewiczowi. Serdecznie gratulujemy!

W sprawach wniesionych omówiono bieżące problemy  działalności organizacji.