Wystawa w Domu Przyjaźni w Warszawie

W Domu Przyjaźni w Warszawie 20.10.2021 r. otwarto wystawę fotograficzną z okazji jubileuszu stulecia Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Uroczystość poprzedziła obrady Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, przy którym działa Klub Absolwentów Uczelni Zagranicznych. Gości reprezentujących Sekcję Wychowanków na czele z dr Januszem Fuksą i uczestników zebrania Zarządu Krajowego powitał prezes Stowarzyszenia Józef Bryll, który podziękował członkom klubu i sekcji za współpracę i inicjatywę upamiętnienia 100 lecia działalności bardzo aktywnej Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

Dr Janusz Fuksa, przewodniczący SWPK, omówił pokrótce dzieje Sekcji i zaprosił zgromadzonych do obejrzenia plansz ze zdjęciami. Przewodniczący Sekcji wręczył prezesowi SWP-W medal pamiątkowy z okazji stulecia, zaś zastępczyni przewodniczącego Joanna Laskowska przekazała wszystkim obecnym pocztówki jubileuszowe Sekcji. Następnie Zarząd Krajowy SWP-W zajął się sprawami przygotowań do Kongresu Stowarzyszenia, zaś wychowankowie Politechniki Kijowskiej spotkali się z kierownictwem Klubu Absolwentów Uczelni Zagranicznych działającego przy SWP-W.