Forum Młodych Dyplomatów

Działające na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego – Forum Młodych Dyplomatów we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód w dniu 15 […]

Inicjatywa Oddziału w Zielonej Górze

Zarząd Oddziału SWP-W w Zielonej Górze zorganizował kurs języka polskiego dla lekarzy i studentów, którzy przyjechali na kontrakty zawodowe do województwa lubuskiego z Białorusi . […]