Dwa wydarzenia sportowe w Elblągu

W dniach 5-7.10.2021 r. w Pasymiu przeprowadzone zostały ogólnopolskie zawody w 2-boju i 3- boju nowoczesnym oraz 2- boju dzieci” Penta Day” w obsadzie międzynarodowej. Organizatorami zawodów byli: Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego Warszawa, UKS  „Orlik ” Elbląg, Ośrodek Wypoczynkowy „Kalwa” Warszawa oraz Warmińsko -Mazurski  Oddział SWP-W w Elblągu, który także ufundował puchary.   W zawodach brały udział kluby z całej Polski oraz z Litwy (Kowno ). Celem zawodów była rywalizacja sportowa, nawiązanie kontaktów między uczestnikami zawodów, wymiana doświadczeń oraz poznanie tradycji w różnych regionach Polski i Litwy. Zawody przebiegały w przyjaznej atmosferze. Puchary i medale wręczył Prezes Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego oraz członek zarządu W-M Oddziału SWP-W w Elblągu. 

W dniu 23.10.2021 r. w Elblągu przeprowadzone zostały zawody strzeleckie dla dzieci z klubu sportowego Orlik odbywane w ramach I Edycji Cyklicznych Zawodów Strzeleckich z Karabinka Pneumatycznego, które zorganizowali: UKS  „Orlik ” Elbląg  oraz Warmińsko -Mazurski  Oddział SWP-W w Elblągu. W zawodach brało udział 15 zawodników – dzieci w wieku 7-14 lat. Zawody zorganizowano zgodnie z porozumieniem i planem pracy oddziału Stowarzyszenia w Elblągu. Zawody poza osiągnięciem najlepszych wyników miały na celu integrację dzieci i ich rodziców. Wykonano wspólne zdjęcia całych rodzin, wręczono medale oraz ufundowane przez W-MO w Elblągu puchary. Puchary i medale wręczył Prezes klubu oraz prezes W-MO w Elblągu.