Inicjatywa Oddziału w Zielonej Górze

Zarząd Oddziału SWP-W w Zielonej Górze zorganizował kurs języka polskiego

dla lekarzy i studentów, którzy przyjechali na kontrakty zawodowe do województwa lubuskiego z Białorusi . Osoby te realizują procedurę legalizacji zatrudnienia w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Obecnie najbardziej niezbędną sprawą jest dla nich nauka języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem pojęć i terminów fachowych. Organizatorem kursu jest Zarząd Oddziału SWP-W w Zielonej Górze we współpracy z Instytutem Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownikiem organizacyjnym jest Michał Pepiński   Wiceprezes Zarządu Oddziału, a zajęcia i koordynację pedagogiczną prowadzić będzie profesor UZ dr hab. Małgorzata Łuczyk – wieloletni członek Oddziału SWP-W. Kurs rozpoczął się 30 września i potrwa do 4 listopada br. Obejmie 20 godzin zajęć i 10 godzin konsultacji indywidualnych .Zarząd Oddziału zapewnia sale wykładową i pokrycie kosztów wykładowcy oraz słowniki fachowe zakupione przez sponsorów . W kursie weźmie udział 15 osób, które przyjechały z Białorusi. Przewidujemy, że uczestnicy nie będą ponosić kosztów tego kursu z uwagi na ich bardzo skromne lub nawet obecnie brak dochodów. Będzie to bardzo duży wkład Stowarzyszenia w uzupełnienie kadry medycznej w placówkach województwa lubuskiego. Wzmacnianie kadry medycznej w woj. lubuskim staje się wyzwaniem także dla naszego Stowarzyszenia w dobie pandemii COVID-19.