Współpraca na rzecz integracji

27 października w Koninie odbyło się spotkanie, za tytułowane „Okrągły stół – migranci i migrantki w Wielkopolsce, współpraca na rzecz integracji” . Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była Pani Paulina Stochniałek -Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Grzegorz Grygiel – Dyrektor Regionalnego Ośrodka polityki Społecznej w Poznaniu. Celem spotkania, zdaniem organizatorów, było stworzenie przestrzeni do poznania się i porozmawiania o możliwości współpracy w zakresie tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Cudzoziemców w Koninie, a także innych działań związanych z wspieraniem migrantów. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji samorządowych , przedsiębiorców zatrudniających  przybyszy z zagranicy i działacze – społecznicy organizacji pozarządowych. Organizatorzy zapoznali uczestników spotkania z istotą projektu rządowego, który w Wielkopolsce będzie realizowany  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W ofercie Centrum Integracji Cudzoziemców znajdą się m.in. kursy języka polskiego i kursy adaptacyjne, wsparcie doradców międzykulturowych, wsparcie prawne i psychologiczne, działania integracyjne dla dzieci i dorosłych oraz działania przybliżające sprawy osób do nas przybyłych  społecznościom lokalnym. 

Proponowane zamierzenia projektu są zbieżne z zapisanymi celami w statucie naszego Stowarzyszenia. Stąd zgłosiłem akces uczestnictwa Oddziału Konińskiego SWP-W w tym projekcie.