Walne Zebranie Oddziału w Wałbrzychu

W siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziału Wałbrzyskiego, które dokonało podsumowania działalności Oddziału w lach  2016 – 2021. Swoją obecnością zebranie zaszczycili […]

Ciekawe spotkanie

Na zaproszenie Pani Iwony Ponikło – wnioskodawcy projektu Budżetu Obywatelskiego: „Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego JP nr 5” Konsul honorowy Republiki Białoruś w Katowicach i […]

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze we Wrocławiu

19 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków  Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddziału we  Wrocławiu. W zebraniu uczestniczył prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. W pierwszej części zebrania Prezes […]

Zebranie Zarządu Krajowego

16 czerwca 2021 roku odbyło się zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było  hybrydowo, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego ( […]

Walne zebranie Oddziału Pomorskiego

17 czerwca 2021 roku w Gdańsku odbyło się walne zebranie członków Pomorskiego  Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód. W zebraniu uczestniczyli członkowie Oddziału, wśród których […]