Zebranie Zarządu Krajowego

16 czerwca 2021 roku odbyło się zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Zebranie realizowane było  hybrydowo, w którym uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego ( 9 osób obecnych na sali  + 8 online ) oraz wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej  Kazimierz Pałasz. Zebranie prowadził prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. W porządku obrad znalazły się :

1. Przyjęcie  sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 rok. 

2. Informacja o przebiegu kampanii sprawozdawczo – wyborczej w  Oddziałach,

3. Sprawy wniesione.

Do pkt.1 wprowadzenia dokonali główna księgowa i prezes. Stanowisko Krajowej komisji Rewizyjnej przedstawił jej wiceprzewodniczący Kazimierz Pałasz.  Po dyskusji Zarząd Krajowy podjął jednogłośnie  uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Informacje o przebiegu kampanii sprawozdawczo -wyborczej
w Oddziałach przekazał prezes Stowarzyszenia. Jej dotychczasowy przebieg i opracowany terminarz   zebrań potwierdza możliwość realizacji kampanii w  terminie określonym przez Zarząd. Po wypowiedziach Zarząd podjął uchwałę przyjmując do wiadomości przedstawioną informację.

W sprawach wniesionych omówiono bieżące problemy działalności  Stowarzyszenia.