SPUTNIK NAD OPOLEM

Zapraszamy na już VI edycję Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik nad Opolem”, który w tym roku będzie odbywał się od lipca do września w ogrodzie Wojewódzkiej […]

Walne zebranie członków Oddziału Konińskiego

9 lipca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddziału Konińskiego. W Zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście ściśle związani z działalnością Oddziału: Prezydent Miasta […]

Walne zebranie Oddziału w Poznaniu

W dniu 30 czerwca 2021 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków i sympatyków Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oddziału w Poznaniu, w którym uczestniczyli członkowie  i zaproszeni goście […]

WALNE ZEBRANIE ODZIAŁU W OLSZTYNIE

30 czerwca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SWP-W w Olsztynie. Uczestniczyli w nim  członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście: w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, […]

Walne Zebranie Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie

28 czerwca w pięknej reprezentacyjnej Sali Trybunału Koronnego odbyło się   Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Oddziału  Wojewódzkiego w Lublinie, które dokonało podsumowania działalności Oddziału […]