Zebranie sprawozdawczo- wyborcze we Wrocławiu

19 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków  Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddziału we  Wrocławiu. W zebraniu uczestniczył prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. W pierwszej części zebrania Prezes […]