Walne zebranie Oddziału Pomorskiego

17 czerwca 2021 roku w Gdańsku odbyło się walne zebranie członków Pomorskiego  Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska -Wschód. W zebraniu uczestniczyli członkowie Oddziału, wśród których był prezes Stowarzyszenia Józef Bryll i zaproszeni goście.  Uczestników i zaproszonych gości powitała prezes  Oddziału Anna Firlej.  Wśród gości byli: Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej Wiktor Kolesnikow, Dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku  Andrej Potiomkin i prezes Oddziału SWP-W w Olsztynie Wiesław Łubiński. W części uroczystej walnego zebrania wręczone zostały Dyplomy Honorowe Stowarzyszenia: Konsulowi Generalnemu, który kończy  misję dyplomatyczną w Polsce za zasługi w rozwijaniu dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a Rzeczpospolitą Polską oraz za wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia  oraz Dyrektorowi Centrum Nauki i Kultury za  zasługi w popularyzacji nauki o kulturze rosyjskiej, promocję nauczania języka rosyjskiego oraz wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia.  Dyplomy wręczyli prezes Józef Bryll i prezes Oddziału Anna Firlej. Podziękowania za współpracę w czasie pełnienia misji dyplomatycznej złożył Konsul Generalny Wiktor Kolesnikow.  

Najbardziej aktywni członkowie Oddziału Pomorskiego zostali wyróżnieni Medalami Mickiewicz -Puszkin. Sprawozdanie z działalności przedstawiła prezes Oddziału a sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca. W dyskusji wypowiadano się głównie o kontynuacji działalności, aktualnej sytuacji w  relacjach  z państwami za wschodnią granicą. Do działalności Oddziału w mijającej kadencji odniósł się w swoim wystąpieniu prezes Józef Bryll, podkreślając dużą aktywność członków, współpracę Oddziału z różnymi środowiskami oraz ciekawe inicjatywy podejmowane w kadencji. Szczególne słowa uznania i podziękowania skierował pod adresem Prezes Oddziału, która umiejętnie łączy wiele środowisk w realizacji rozwijania dobrosąsiedzkich relacji z państwami za wschodnia granicą.  Walne zebranie wybrało nowy zarząd, komisje rewizyjną i czterech delegatów na XXI Kongres Stowarzyszenia.  Wśród delegatów jest prezes Stowarzyszenia Józef Bryll – członek pomorskiego Oddziału.

Prezesem Oddziału została wybrana Anna Firlej.