Zebranie sprawozdawczo- wyborcze we Wrocławiu

19 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków  Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddziału we  Wrocławiu. W zebraniu uczestniczył prezes Stowarzyszenia Józef Bryll. W pierwszej części zebrania Prezes Stowarzyszenia wręczył Dyplom Honorowy SWP-W dla dr Janusza Fuksa, który obchodził Jubileusz Urodzin za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich relacji z państwami za wschodnią granicą, szczególnie z Ukrainą oraz osobisty wkład w rozwój Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia.  Wyróżniającym się członkom Oddziału wręczone zostały medale Mickiewicz – Puszkin i Dyplomy Honorowe. Sprawozdanie z działalności  przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Andrzej Mordel omawiając działalność Stowarzyszenia. Szczególną uwagę  zwrócił   na trudności w realizacji zamierzonych przedsięwzięć przyjętych na początku upływającej kadencji Według referującego głównymi  przyczynami takiego stanu były: zaistniała sytuacja polityczna u naszych sąsiadów za wschodnią granicą i kryzys spowodowany epidemią choroby. Przedstawione zostało także sprawozdanie komisji rewizyjnej oddziału. Uczestnicy zebrania pozytywnie ocenili działania dotychczasowego Zarządu udzielając mu absolutorium. Wypowiedzi dotyczyły głównie współpracy Oddziału z innymi Stowarzyszeniami. Po czym  wybrano nowy skład Zarządu Oddziału powierzając funkcję Prezesa  Andrzejowi Mordelowi oraz Komisję Rewizyjną. Wybrano, także dwóch delegatów na Kongres Stowarzyszenia.