Społeczeństwo i gospodarka w czasie pandemii Covid-19. Doświadczenia Ukrainy

Pod takim tytułem została wydana publikacja, którą dofinansowało   Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Jest ona   pokłosiem konferencji realizowanej w systemie hybrydowym we współpracy naszego Stowarzyszenia z Instytutem Ukraińsko – Polskiej Współpracy i Społecznym Towarzystwem Polska – Ukraina. Przedstawiciele świata nauki poruszyli w niej takie problemy, jak organizacja pracy w czasie pandemii oraz ogólne zagadnienia związane z ukraińskim rynkiem pracy, pochylono się nad poszczególnymi branżami usługowymi i ich problemami spowodowanymi pandemią.

Ważną rolę w przygotowaniu publikacji odegrały: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Związek Zawodowy Ukraińców Pracujących w Polsce i Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.