Walne zebranie Oddziału w Legnicy

10 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków  Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Oddziału w Legnicy. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zaproponowanym w zaproszeniu zebranie otworzył Prezes  […]

Walne zebranie Oddziału w Elblągu

9 czerwca 2021 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Warmińsko – Mazurskiego Oddziału SWP-W w Elblągu. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: poseł […]

Kampania sprawozdawczo wyborcza w SWP-W

Z udziałem prezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło  się Walne Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze członków Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska – […]