OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „SZTUKA ZWIERCIADŁEM DUSZY ROSYJSKIEJ”

Konferencja jest organizowana w związku z szóstą repliką Festiwalu Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską pod nazwą „Sputnik nad Opolem”, odbywającą się od czerwca do września 2021.Podczas obrad pragniemy bliżej przyjrzeć się nie tylko dziełom filmowym i twórcom rosyjskiej kinematografii, jak miało to miejsce w pierwszych trzech edycjach konferencji. Od ubiegłego roku postanowiliśmy rozszerzyć spectrum tematyki referatów o szeroko pojętą sztukę, żeby określić jej specyfikę oraz aktualną sytuację, lepiej zrozumieć rosyjską kulturę
i współczesną Rosję. Zachęcamy więc do podzielenia się swoimi badaniami w zakresie filmu, muzyki, teatru, literatury oraz sztuk plastycznych. Liczymy, że nasze dyskusje okażą się pomocne dla widzów „Sputnika nad Opolem” oraz pomogą w zrozumieniu i interpretacji wyświetlanych podczas festiwalu filmów. Projekt jest interdyscyplinarny, wyrażamy więc nadzieję, że stanie się on okazją do spotkania znawców i pasjonatów różnych dziedzin, a także umożliwi konfrontację opinii i twórczą wymianę myśli.Konferencja „Sztuka zwierciadłem duszy rosyjskiej” ma na celu popularyzację wiedzy o sztuce rosyjskiej, jak również stworzenie forum do szerszej dyskusji, łączącej specyfikę i bogactwo kultury rosyjskiej oraz wyzwania, przed którymi stoi ona w XXI wieku. Spodziewamy się, że nasze spotkanie uczyni słynną duszę rosyjską mniej tajemniczą i bardziej zrozumiałą.

Proponowane zagadnienia:
• Obraz rzeczywistości rosyjskiej (człowiek wobec świata, realia społeczne, życie codzienne, wizja i stosunek do historii i kultury),
• Zagadkowa dusza rosyjska – kwestie mentalności w dziełach kultury,
• Analiza dorobku współczesnych twórców sztuki w Rosji,
• Prądy we współczesnej sztuce rosyjskiej,
• Dialog z tradycją oraz nowe zjawiska w kulturze,
• Percepcja sztuki rosyjskiej w świecie,
• Sztuka rosyjska a inne dziedziny nauki. 

Na abstrakty referatów od 150 do 300 słów oraz wypełnione formularze zgłoszeniowe czekamy do 15 sierpnia 2021 roku. Prosimy o nadsyłanie plików na adres e-mail: knkr.uo@gmail.com z dopiskiem: KONFERENCJA. Plik prosimy zatytułować nazwiskiem autora oraz tytułem referatu np. Dąbrowska Rola muzyki w filmie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru poszczególnych wystąpień na podstawie przesłanych abstraktów. Informację o włączeniu wystąpienia do programu konferencji lub jego odrzuceniu uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną. Czas trwania referatów wygłaszanych w czasie sesji nie powinien przekraczać 15 minut.
Zachęcamy do wzbogacenia prelekcji prezentacjami multimedialnymi.Informujemy, że w tym roku za udział w konferencji dzięki otrzymanemu dofinansowaniu nie będzie pobierana żadna dodatkowa opłata konferencyjna.Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScrwRM…/viewform…