Polsko-rosyjska wymiana młodzieży

W dniach 20-28 października w Kaliningradzie i okolicach /Federacja Rosyjska/ realizowana była część projektu „Młodzież na współczesnym rynku pracy- szanse, wyzwania, obawy”. Część I projektu […]

120 rocznica Siergieja Jesienina

W dniu 23 października br. w Klubie „Koneser”, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga-Południe odbyło się spotkanie zorganizowane przez Klub Kultury Rosyjskiej, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, poświęcone 120. […]

Naukowcy o współczesnej Rosji

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu zorganizował w dniach 14-15 października konferencję naukową „Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej”. Do udziału w konferencji […]

Nagroda dla Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego

Na wniosek Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Urszula Zajączkowska dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego została uhonorowana Nagrodą im. Karola Miarki przyznawana przez marszałków województwa śląskiego […]

Konferencja w Opolu

W Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego w dniu 22 października br. odbyła się konferencja naukowa „Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy Regionów”. Organizatorami konferencji […]

X Jubileuszowa Aukcja Charytatywna

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód po raz kolejny włączyło się w akcję charytatywną organizowaną przez Fundację Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. X Jubileuszowa Aukcja Charytatywna z której dochód […]