Dyplom najaktywniejszej organizacji pozarządowej dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Z okazji 25 lat współpracy międzynarodowej województwa opolskiego do Urzędu Marszałkowskiego zjechali przedstawiciele regionów partnerskich – Obwodu Iwano-Frankiwskiego, Kraju Ołomunieckiego, Burgundii i Nadrenii-Palatynatu.
W dniu 5 października po oficjalnych powitaniach i spotkaniach delegacje z zaprzyjaźnionych regionów odbyły robocze rozmowy na temat realizacji wspólnych projektów i odwiedziły wybrane placówki kultury.
Wspólnym świętem opolskich samorządowców i zagranicznych partnerów województwa był uroczysty koncert w opolskim teatrze zorganizowany z okazji obchodów 25-lecia współpracy zagranicznej województwa. Koncert uświetnili wspaniali artyści z partnerskich regionów województwa opolskiego, był on także okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i regionalnych zasłużonym samorządowcom z całego regionu.
W dniu 6 października odbyła się Międzynarodowa Konferencja 25 lat współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego w czasie której przedstawiono analizę i dorobek międzynarodowy województwa opolskiego, dokonano prezentacji regionów partnerskich województwa opolskiego, zaprezentowano współpracę międzynarodową trzeciego sektora województwa opolskiego.
Marszałek Andrzej Buła wręczył dyplomy uznania najbardziej aktywnym samorządom lokalnym i stowarzyszeniom. Otrzymali je: gminy Prudnik, Gogolin i Opole oraz powiaty – nyski, kędzierzyńsko-kozielski i opolski, a także Opolski Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Okolicznościowe medale otrzymali także obecni na konferencji przedstawiciele pięciu partnerskich regionów.
Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód zaprezentował 23letni dorobek w zakresie współpracy z partnerami zagranicznymi, koncentrując się na następujących działach: Konferencje i seminaria, Publikacje: naukowe, słowniki, przewodniki, tomiki poezji, Wystawy, Konkursy, Spotkania z dyplomatami, Wyjazdy nostalgiczne, Występy zespołów. Zaprezentowane zostały również: Dni Kazachstanu na Opolszczyźnie, Rok Rosji na Opolszczyźnie, Dni Mołdowy na Opolszczyźnie, Dni Ukraińskie na Opolszczyźnie. Przedstawiono także współpracę z Ukrainą, a szczególnie obwodem Iwano-Frankiwskim.
W godzinach popołudniowych w sali Filharmonii Opolskiej odbyła się konferencja poświęcona wyzwaniom stojącym przed województwem opolskim na początku nowego okresu programowania dobrego i efektywnego wydania środków unijnych otrzymanych na lata 2014-2020.
Na początku konferencji do ponad 600 uczestników reprezentujących wszystkie środowiska regionu przemówiła z Brukseli Komisarz UE Elżbieta Bieńkowska podkreślając, że w kończącym się okresie Opolszczyzna zdała egzamin na szóstkę w zakresie wydawania środków unijnych.
W rankingu podsumowującym wydawanie środków unijnych w czasie ostatnich 10 lat województwo opolskie zajęło drugie miejsce.
Debatę poprowadził profesor Jacek Szlachta z SGH z Warszawy, główny polski ekspert w negocjacjach z Komisją Europejską. Mówił, że jednym z wyznaczników sukcesu jest jakość rządzenia. W raporcie kohezyjnym za rok 2014 opublikowano wyniki badań dotyczących jakości rządzenia na poziomie regionów europejskich. – W Polsce odnotowano znaczący wzrost tej jakości w porównaniu z rokiem 2008, obserwuje się u nas także jej dość małe zróżnicowanie w regionach. Z badań jednak wynika, że to właśnie opolskie oceniane jest jako najlepiej zarządzane – mówił. – A więc teraz trzeba przełożyć tę wysoką jakość zarządzania na wysoką jakość absorpcji funduszy europejskich w kolejnych latach.
Konferencja była też okazją do wyróżnienia samorządowców najdłużej sprawujących funkcję wójtów i burmistrzów, którzy najlepiej korzystali do tej pory z unijnych funduszy.