Nagroda dla Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego

Na wniosek Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Urszula Zajączkowska dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego została uhonorowana Nagrodą im. Karola Miarki przyznawana przez marszałków województwa śląskiego i opolskiego.
W dniu 20 października 2015 roku w Sali Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Karola Miarki z udziałem władz województwa śląskiego i opolskiego oraz licznie zgromadzonych przedstawicieli nauki, kultury, oświaty i biznesu.
Po raz trzydziesty trzeci marszałkowskie dwóch województw – śląskiego i opolskiego – uhonorowali Nagrodą im. Karola Miarki ludzi niezwykłych, niepospolitych, wyraźnie i jednoznacznie zaznaczających swoją obecność wśród mieszkańców obu regionów. A przecież obydwa województwa zamieszkuje ponad 5,5 mln mieszkańców. Spośród nich ponad sto osób może się poszczycić tytułem laureata. Te liczby wskazują na realny wymiar nagrody.
Nagrody otrzymali: ks. bp Paweł Anweiler (woj. Śląskie), prof. dr hab. Mieczysław Chorąży (woj. Śląskie), prof. dr hab. Danuta Kisielewicz (woj. Opolskie), dr hab. Jerzy Mizgalski (woj. Śląskie), mgr str. Kustosz Urszula Zajączkowska (woj. Opolskie), które zostały wręczone laureatom przez członka Zarządu województwa śląskiego Henryka Mercika i pierwszego wicemarszałka województwa opolskiego Romana Kolka.
Laudację poszczególnych laureatów wygłosili wnioskodawcy z obu województw.
Laudację dla Urszuli Zajączkowskiej, dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego z którym ściśle współpracuje Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w zakresie problematyki współpracy zaprezentował prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Eugeniusz Brudkiewicz. Prezentując sylwetkę i dorobek zawodowy oraz działalność społeczną laureatki wskazał na setki dokonań w okresie 38letniej pracy zawodowej w czasie którego muzeum stało się centrum spotkań, debat i wystaw, które ukazują dziedzictwo Śląska i innych regionów. Jej dorobek, którego owocem są liczne publikacje i wystawy zasługuje na uznanie.
Była wielokrotnie, bo co najmniej 17 razy nagradzana i odznaczana za wybitne osiągniecia przez Ministra Kultury, Wojewodę Opolskiego, Marszałka Województwa Opolskiego, Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Prezydenta Miasta i inne instytucje centralne i regionalne.
Jest autorką licznych, bo ponad 150 publikacji i artykułów o tematyce historycznej, organizatorką ponad 20 sesji muzealnych i dziesiątków wystaw oraz imprez międzynarodowych dotyczących krajów Wschodu i Zachodu.
Z inicjatywy Pani Urszuli Opolszczyzna była prezentowana nawet w Norylsku (400 km za Kołem Polarnym i 7 tysięcy km od Opola) w Muzeum Norylskiego Okręgu Przemysłowego, a Muzeum z Norylska prezentowało wystawy Ludów Północy i zbierało doświadczenia opolskich muzeów, a zwłaszcza Śląska Opolskiego i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych aby bardziej interesująco i profesjonalnie przedstawić i udokumentować Norylsk jako miejsce jednego wielkiego gułagu, miasta zbudowanego na ludzkich kościach, a gdzie znajduje się również tablica pamiątkowa poświęcona zmarłym tam Polakom.