Wystawa grafiki ze zbiorów Muzeum Marca Chagalla w Witebsku pn „Raj i apokalipsa”