Forum w Krakowie

W dniu  19 listopada w Krakowie odbyło się „Forum Samorządowe Polska – Kraje Partnerstwa Wschodniego” zorganizowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego  wsparte przez  Ministerstwo Spraw Zagranicznych. […]

Stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha

W ramach obchodów Dnia Wałbrzyskiego Twórcy w Bibliotece pod Atlantami odbyło się wręczenie stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury dla wyróżnionych […]

Koncert pt „Projekt Volodia”

W niedzielę 25.10.2015 r. w sali Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu odbył się koncert specjalny – „Projekt Volodia”, zorganizowany z okazji 35 rocznicy śmierci Włodzimierza Wysockiego. […]

11 Listopada 2015 roku

Z inicjatywy Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Fundacji Solidarność-Wschód zorganizowano w dniu 11 listopada 2015 roku w Muzeum Niepodległości wernisaż wystawy pt. […]

Dyktando języka rosyjskiego

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III projekcie dydaktyczno-naukowym organizowanym we współpracy z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie […]