Wspieramy ruch na rzecz przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści

W dniu 23 października br. na zaproszenie Minister Spraw Wewnętrznych, Prezes Stowarzyszenia Józef Bryll uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu zespołu roboczego zajmującego się problematyką przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele grup mniejszościowych, organizacji pozarządowych i resortu spraw wewnętrznych, a jego celem jest m.in. działanie na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów związanych ze zdarzeniami motywowanymi nienawiścią. W czasie posiedzenia omówione zostały tematy związane z w/w problematyką, powołano grupy robocze do przygotowania koncepcji rozwiązania wybranych zagadnień. Nasze Stowarzyszenie współpracujące z przybywającymi zza wschodniej granicy i mniejszościami narodowymi wspiera działania, których celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści.