Naukowcy o współczesnej Rosji

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu zorganizował w dniach 14-15 października konferencję naukową „Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej”. Do udziału w konferencji oprócz poznańskich uczonych zgłosili swój udział naukowcy z Łodzi, Krakowa, Lublina, Włocławka, Siedlec, Sosnowca, Gdańska, Katowic, Warszawy, Torunia, Bydgoszczy a także Giessen. Prezentacja referatów odbyła się w ośmiu panelach. Temat konferencji choć bardzo pojemny , mogący zbaczać w stronę publicystki uczonym, sądzę udało się utrzymać w konwencji naukowej. Zamiarem organizatorów jest publikacja dorobku konferencji. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód zobowiązało się do współpracy przy jego wydaniu w formie publikacji naukowej.