120 rocznica Siergieja Jesienina

W dniu 23 października br. w Klubie „Koneser”, Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga-Południe odbyło się spotkanie zorganizowane przez Klub Kultury Rosyjskiej, Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, poświęcone 120. rocznicy urodzin rosyjskiego poety Siergieja Jesienina.
Prezentację biografii oraz wierszy poety dokonali członkowie Klubu Naukowego „Dialog Kultur” Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem dr Patrycji Spytek. Była to wyjątkowa okazja do wysłuchania dzieł wybitnego przedstawiciela kultury rosyjskiej oraz pogłębienia wiedzy na temat jego życiorysu.