Konferencja w Opolu

W Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego w dniu 22 października br. odbyła się konferencja naukowa „Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy Regionów”. Organizatorami konferencji byli: Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego i Oddział Opolski Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód. Otwarcia konferencji dokonali prof.dr hab. Marek Masnyk – Prorektor Uniwersytetu Opolskiego, Ryszard Galla -Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko- Niemieckiej oraz Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll, który na zakończenie swojego wystąpienia wręczył Medal Mickiewicz – Puszkin, Panu prof. dr hab. Stanisławowi Gajdzie za osiągnięcie światowej pozycji w badaniach i popularyzacji slawistyki, wyjątkowe zdolności naukowo-organizacyjne i najwyższe kompetencje merytoryczne oraz Dyplom Honorowy Pani Wandzie Jakimko za wybitne osiągnięcia zapoczątkowanej dwustronnej współpracy polsko-ukraińskiej, szczególnie w zakresie wymiany młodzieży i jej późniejsze rozszerzenie na trójstronną współpracę polsko-ukraińsko-niemiecką. Gośćmi konferencji byli: Paweł Kowal – Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Markijan Malski – były Ambasador Ukrainy w Polsce, Jacek Żur – Radca Ministra w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami MSZ, były Konsul RP we Lwowie i Piotr Tyma Prezes Związku Ukraińców w Polsce. Po sesji plenarnej odbyły się obrady w dwóch panelach. Panel II „Rola mniejszości narodowych i etnicznych na Ukrainie i Opolszczyźnie w przeszłości, obecnie i w perspektywie” zorganizował Oddział Opolski SWP-W. Panel cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Duża frekwencja na konferencji potwierdza potrzebę ich organizacji.