Święto miasta partnerskiego 

Każdego roku 17 września mieszkańcy Briańska, miasta partnerskiego Konina obchodzą swoje święto, Dzień Briańska. Data ta jest kolejną rocznicą wyzwolenia miasta  spod okupacji hitlerowskiej. Tegoroczne […]

Walne Zebranie Oddziału Świętokrzyskiego

6 września 2021 odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele władz Zarządu Krajowego Prezes Józef Bryll oraz Wiceprezes […]

Szkoła Otwartego Umysłu

Pod taką nazwą, przy wsparciu Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód,  został wydany zbiór opracowań badających bardzo ciekawe aspekty społeczne, który jest pokłosiem debat i konferencji. […]